191. Ko Bībele māca par Jēzus apbedīšanu?


Ticība satver Kristu

“Jo ar sirds ticību panākama taisnība un ar mutes liecību – pestīšana.” (Rom.10:10)

Ticība satver Kristu

Ticība satver Kristu un paliek ar Viņu, tā ietver Viņu gluži kā gredzens dārgakmeni. Un tas, kurš ar šādu paļāvību uzņēmis Kristu savā sirdī, tiks atzīts kā taisns Dieva priekšā. Tas ir ceļš un nopelns, kurā sasniedzama grēku piedošana un taisnība. “Tu tici Man,” saka Dievs, “un tava ticība satver Kristu, ko Es tev esmu dāvinājis, lai Viņš būtu tavs vidutājs un augstais priesteris, – tādēļ tu esi taisnots.”

Tā kā ticībā esi satvēris Kristu, kas piešķir tev taisnību, tad nu sāc darīt labus darbus: mīli Dievu un savu tuvāko, piesauc Dievu, pateicies Viņam, sludini un slavē Viņu, apliecini Dievu, dari labu savam tuvākajam un kalpo viņam. Tie ir patiesi labi darbi, kuri izplūst no līksmas sirds – jo mēs nepelnīti esam saņēmuši grēku piedošanu caur Kristu.

Birkas: , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.