102. Ko Dievs aizliedz ar septīto bausli?


Ticībā būt pie Jēzus

Un, lūk, tur bija kāds cilvēks, vārdā Caķejs, tas bija virsmuitnieks, bagāts vīrs. Viņš gribēja Jēzu redzēt, kāds Viņš esot, bet nevarēja ļaužu dēļ, jo viņš bija mazs no auguma. Tad viņš, aizskrējis priekšā kādu gabalu, uzkāpa vīģes kokā, lai Jēzu varētu redzēt, jo Viņam tur bija jāiet garām. [Lk.19:2-4]

Ticībā būt pie Jēzus


Kā notiek glābšana? Daudzi pēc tās ir taujājuši, lasījuši grāmatas un atraduši ļoti dažādas atbildes.

Daži saka: tas viss ir Dieva darbs. Dievs Savā žēlastībā meklē un ved cilvēku uz atgriešanos. To pamato un apstiprina daudzi Bībeles panti. Diemžēl šāds izklāsts var kļūt ļoti vienpusīgs un radīt priekšstatu, ka Dievam jādara viss, bet cilvēkam nekas. Bet ko darīt nabaga cilvēkam ar savu jautājumu: “Kas man jādara, lai es tiktu pestīts?”

Citi krīt otrā galējībā un līdz sīkumiem apraksta atgriešanās procesu, kā cilvēks kļūst par kristieti. Viņi secīgi uzskaita: tev jādara tas un tas, lai tu piedzīvotu to un to. Bet arī šāda pieeja var izrādīties vienpusīga, jo cilvēks iestigs un sapīsies pats savos darbos.

Stāsts par Caķeju uz šo jautājumu dod skaidru atbildi. Mēs redzam, kā rīkojās Caķejs viņš skrēja uz priekšu un kāpa kokā, lai redzētu Jēzu. Caķeja piemērs rāda, ka pestīšanā galvenais ir ieraudzīt Jēzu. Tāpēc netaupīsim pūles, lai Viņu ieraudzītu!

Caķejs sameklēja sev vietu pie ceļa, kur Jēzum bija jānāk. Arī mums ir jābūt tur, kur nāk Jēzus! Sameklē vietu, kur Viņš skaidri top sludināts, jo nebūt ne visās baznīcās var dzirdēt Kristus Evaņģēliju. Daudzviet tiek sludināts par pasaules lietām un cilvēkiem. Tur nav nedz īstas Bībeles vēsts sludināšanas, nedz arī skaidras vēsts par Dieva pestīšanu Kristū. Diemžēl vēsts par Jēzu bieži vien ir kļuvusi pavisam neskaidra.

Tāpēc mums ir jāatrodas tur, kur Kristu sludina Viņa kalpi un liecinieki, kas cieši turas pie Svētajiem Rakstiem. Tā ir vieta, kur Jēzus solījis nākt, un tur tu Viņu sastapsi.

Jēzus toreiz apstājās un sacīja Caķejam: “Kāp steigšus zemē, jo man šodien jāiegriežas tavā namā.” Arī tevi Jēzus aicina, tāpēc nevilcinies, bet saņem Viņu ar prieku un neuztraucies par apkārtējo cilvēku domām.

Pestīšanas galvenā būtība ir ticībā būt pie Jēzus.

Birkas: , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.