158. Kādi ir labie eņģeļi?Tu redzi arhīvu par vēstures liecības

Jāņa Kristītāja pieminēšana

Jūdu senatnes XVIII grāmatas piektajā apakšnodaļā Josifs runā par Hērodiju, Hēroda Antipas brāļa Filipa sievu.

Jāņa Kristītāja pieminēšana

Lasīt tālāk »Kristietība seno vēsturnieku skatījumā

Mēs neko īpašu nezinām par prokurora Poncija Pilāta saraksti ar imperatoru. Kaut arī Justīns Martirs, rakstīdams ap 150.gadu, piemin dažus šādus “dokumentus”, nekad nekas nav atrasts. Korespondence starp Jūdejas pārvaldnieku un romiešu valdnieku nav pieejama. Savukārt daži Romas rakstnieki un vēsturnieki savos rakstos ir pieminējuši atsevišķus pirmos kristiešus.

Kristietība seno vēsturnieku skatījumā

Lasīt tālāk »


Lasot Bībeli ar cilvēcīgajiem līdzekļiem

Saturiski Bībeles tēls līdzinās laiku vēsturei, brīnumu stāsti tiek ievietoti paralēlēs. Jā, arī Jēzus persona pati. Tai tiek atņemts ne vien dievišķais, bet arī cilvēcīgais augstums, atstājot viņu neatpazīstami daudzo rabīnu, gudro un sapņotāju vidū.

Lasot Bībeli ar cilvēcīgajiem līdzekļiem

Lasīt tālāk »


Kādā ziņā uzskati par sirdsapziņu atšķiras

Daudzi dedzīgi apstrīd sirdsapziņas esamību. Viņi to sauc par “domu un ideju uzkrāšanos laika gaitā” vai arī apgalvo, ka tas ir pierādījums visām cilvēces pagātnē izjustajām izbailēm. Šādus izteikumus atspēko vēstures liecības.

Kādā ziņā uzskati par sirdsapziņu atšķiras

Lasīt tālāk »


Ko mēs zinām par Jēzus dzimšanu?

Savā 1995. gadā izdotajā grāmatā par Jēzu Kristu britu vēsturnieks Jans Vilsons raksta:

“Bijušajā Padomju Savienībā par komunistu izglītības neatņemamu sastāvdaļu kalpoja uzskats, ka Jēzus ticis izgudrots otrajā gadsimtā kā agrīnās proletāriešu komunistiskās kustības varonis.”

Ko mēs zinām par Jēzus dzimšanu?

Lasīt tālāk »