204. Ko Bībele māca par Jēzus sēšanos pie Tēva labās rokas?Tu redzi arhīvu par meditācija

Par meditāciju LELB meditējot

Kāds LELB mācītājs saviem kolēģiem paudis bažas, ka t.s. luterāņu mācītājs Juris Rubenis īpaši reklamējot Ričarda Rora grāmatas, piemēram, Eneagramma un Mūžīgais dimants.

Par meditāciju LELB meditējot

Lasīt tālāk »Meditācija

Meditējot nav obligāti savu lūgšanu formulēt domās un vārdos. Lūdzot reizēm vērtīgāk ir klusībā pārdomāt dzirdēto.

Meditācija

Lasīt tālāk »


Maksas grēksūdze Doma baznīcā

Rīgas Doma baznīcā katru dienu vesela mēneša garumā, samaksājot divus latus, bija iespēja izsūdzēt grēkus.

Lasīt tālāk »


Cīņa pret patērētāju ideoloģiju

Dievs ar mums cilvēkiem negrib citādi darboties kā vienīgi ar savu ārējo vārdu un sakaramentu. Iepretī šai ticības patiesībai Baznīcas ticības apliecības atklāj arī baismīgo reliģiskas pievilšanas spēku – Taču viss kas bez šī vārda un sakramenta tiek daudzināts par labu ir velns! Mūsdienās šāda reliģija bez Dieva vārda ir kļuvusi ļoti populāra.

Jānis Vanags cīnās pret patērētāju ideoloģiju

Lasīt tālāk »


Pārdomas par grāmatiņu Ievads kristīgajā meditācijā

Pēdējā laika spēcīgākās un nesamierināmākās diskusijas Latvijas luteriskajā baznīcā un ārpus tās izvērtušās ap mācītāja Jura Rubeņa mazu kabatas formāta grāmatiņu Ievads kristīgajā meditācijā. Par šo grāmatu sniegti vispretrunīgākie vērtējumi – gan klaji jūsmīgi, gan klaji noliedzoši –, un, lai cik savādi arī neliktos, daudzi no tiem saistīti ar pārpratumiem. Šķiet, ka dīvainā kārtā tieši pie šīs grāmatas diezgan izteikti parādās kāds fenomens – cilvēki, lasīdami grāmatu, ne tik daudz lasa tekstu, cik meklē savas pašu domas vai iepriekšpieņēmumus un, tos atrazdami, jūtas gandarīti. Taču pats grāmatas teksts dzīvo savu dzīvi, turklāt bieži vien atšķirīgu no lasītājos radītajiem priekšstatiem. To sapratu no dažām sarunām ar cilvēkiem, kas dalījās savās pārdomās par izlasīto grāmatu, un atsauksmēm un diskusijām publiskajā telpā.

Pārdomas par grāmatiņu Ievads kristīgajā meditācijā

Lasīt tālāk »