221. Ko nozīmē, ka Draudze ir neredzama?Tu redzi arhīvu par iesvētības

Iesvētība jeb konfirmācija kristīgajā baznīcā

Latīņu vārds confirmatio nozīmē “nostiprināšana”, kamēr latviešu vārda “iesvētība” sakne veidota no vārda “svēts”.

Iesvētība jeb konfirmācija kristīgajā baznīcā

Lasīt tālāk »Ko maksā sekošana Kristum

Lūkas evaņģēlija 14. nodaļā Kristus brīdina nesteigties ar lēmumu tiem, kas vēlas Viņam sekot. Tāpat kā pirms torņa celšanas un došanās karā nepieciešams aprēķināt izdevumus un spēkus, tāpat jāapzinās, ko maksā sekošana Kristum.

Ko maksā sekošana Kristum

Lasīt tālāk »


Kristība un iesvētība

Augšāmceltais Kungs ar savu uzdevumu – nosūtījumu pa visu pasauli (Mt.28:18-19; Mk.16:16) – un apsolījumu – savu klātesmi līdz pasaules galam – ir iestādījis kristību; ar kristību paklausībā šim apsolījumam un paļāvībā uz šo apsolījumu notiek draudzes izveide, kurā mūžīgai pestīšanai Kristū tiek sapulcēti izredzētie no šīs pasaules.

Lasīt tālāk »


Kā novērst atkrišanu no baznīcas pēc iesvētībām

Sv. Pāvils raksta: “Gars skaidri saka, ka vēlākos laikos daži atkritīs no ticības [vairs nepaliks Kristū]..” (1.Tim.4:1). Šis atkrišanas laiks ir klāt jau tagad! Viens no postošākajiem atkrišanas piemēriem daudzās baznīcās vērojams tūlīt pēc iesvētībām.

Kā novērst atkrišanu no baznīcas pēc iesvētībām

Lasīt tālāk »