Ieskaties

10 komentāri par “Tā “kristus vietnieks” nostiprina maldus

 1. draugs jenoc, turpmāk ar Dieva žēlīgo prātu tiks pievērsta uzmanība tēzai: “pāvests=antikrists

 2. Pievērsiet uzmanibu arī citiem “antikristiem”….

 3. draugs Kuņģalīni, Tu raksti: citiem “antikristiem”…

  piemēram kuriem?

 4. Džons Teodors Millers, Th.D. Sentluisas Konkordijas Teoloģijas Semināra sistemātiskās teoloģijas profesors grāmatā: KRISTĪGĀ DOGMATIKA [Doktrinālās teoloģijas rokasgrāmata mācītājiem, skolotājiem un lajiem] raksta:

  Svēto Rakstu nefundamentālās mācības (piemēram, mācība par antikristu, par eņģeļiem utt..) neveido pestījošās ticības pamatu, jo tās nepiedāvā un nesniedz grēcieniekiem grēku piedošanu, tādējādi ticībā Kristum padarot tos par Dieva bērniem. Tās gan drīzāk stiprina jau pastāvošo ticību. Nefundamentālās mācības ir tās kristīgās ticības daļas, kuras var nepazīt vai izlaist un tomēr tikt pestīts . Tās ir dotas par mierinājumu vai brīdinājumu tiem, kuri jau tic Kristum.

 5. Reiki dibinatāja Mikao Usui domubiedri sludina – ka ārstē ar to pašu enerģiju – ar ko Jēzus Kristus.Konkrēts piemērs Sātana darbībai.

 6. skat.iz tā pat avota:

  Svētie Raksti viennozīmīgi apliecina, ka visai mācībai kristīgajā Baznīcā ir jābūt nekam citam, kā vienīgi Dieva vārda mācībai. Turpretī visus tos, kuri vēlas mācīt citu mācību, nevis to, ko Kristus māca Svētajos Rakstos, nostādot Dieva vārda vietā cilvēku viedokļus, Svētie Raksti nosoda, dēvējot par antikristiem: “Kā jūs esat dzirdējuši, nāks antikrists, tā jau tagad daudzi antikristi ir cēlušies…” [1.Jņ.2:18]

 7. Robčik tēma interesanta.precību aizliegums neapšaubāmi ir dēmonu mācība,bet man šķiet ar to i par maz lai pāvests tiktu par antikristu uzskatīts.pavirši skatoties,man izskatās,ka antikristam jāparādās kaut kad nākotnē,bet saku-pavirši skatoties,neesmu ļoti dziļi iedziļinājies jautājumā par antikristu,tāpē ar interesi sekošu tai jūsu intereses pievēršanai tēzei-“pāvests-antikrists”.
  reku Pēteris arī savulaik kā pats sātans runāja,bet tomēr nebij antikrists,bet gan apustulis.

 8. draugs jenot,
  šķiet ar to i par maz lai pāvests tiktu par antikristu uzskatīts

  piekrītu, jo tas tik tiešam ir TIKAI viens no daudzajiem aspektiem, kas norāda, ka pāvests=antikrists

  par pārējo, tad citrez

 9. Mazliet papildinot pie citētā Millera teksta par nefundamentālām doktrīnām:
  M.Luters savos darbos ir skaidri nošķīris to ticības mācības minimumu, kas ir noteikti jāzin, lai cilvēks tiktu piepulcināts Una Sancta, un to mācības kopumu, kas negrozītā un neizķidātā veidā jāpatur kā baznīcas mācība. Dž.T.Millers citēdams Luteru konstatē, ka kristīgā mācība ir kā gredzens, kur visas mācības daļas saslēdzas kā vienots harmonisks veselums, un viena kļūda vai maldi kādā atsevišķā daļā neizbēgami ved pie maldiem citās daļās. H.Zasse atzīmē, ka šis mācības kopums ir Vienprātības grāmatas doktrinārais saturs.
  Tā kā pat [daudzās] luterāņu baznīcās saukt pāvestību par antikristu kļūst “neaktuāli” un “nepopulāri”, tad nav nekāds brīnums, ka sukcesijas saņemšanai no antikrista ir būtiska nozīme, tāpat kā jūsmīgiem apsveikumiem dažādu kopēju deklarāciju sastādīšanai ir lielāka popularitāte nekā, piem., Šmalkaldes artikulu citēšanai, kas tiek kvalificēta kā “nostāšanās uz kara takas.”

Atbildēt