321. Kuri ir neatgrieztie grēcinieki?


Svētais Gars nokauj grēku

Ja jūs dzīvotu pirms 150 gadiem, un jums būtu gadījies saslimt, ārstiem nāktos minēt, kas norisinās jūsu slimības skartajā ķermenī. Mūsdienās ar Dieva palīdzību izstrādātās modernās tehnoloģijas ļauj ārstiem iegūt pat trīsdimensionālus attēlus, kuros ir skaidri saskatāmi gan slimības skartie audi, gan lauztie kauli.

Svētais Gars nokauj grēku

Tas gan neattiecas uz jūsu garīgo stāvokli. Pat ar vismodernākajām tehnoloģijām nav iespējams ielūkoties jūsu sirdī, lai noteiktu jūsu garīgo “diagnozi”. Un tomēr Dieva vārds to spēj. “Jo Dieva vārds ir dzīvs un spēcīgs un asāks par katru abās pusēs griezīgu zobenu un spiežas dziļi iekšā, līdz kamēr pāršķir dvēseli un garu, locekļus un smadzenes, un ir domu un sirds prāta tiesnesis” [Ebr.4:12].

VAI JŪS NESIRGSTAT AR NĀVĒJOŠU SLIMĪBU?

Ja mēs Dieva vārdu lietotu kā jaudīgu garīgo “skeneri”, ko tas mums parādītu? Kad Dieva vārds “pāršķir” un atsedz sirdi, mums nākas ieraudzīt, ka garīgi tā ir “mirusi” [Ef.2:1] tāpat kā izkaltušie kauli ielejā, kas aprakstīta Ec.37 un attēlota šajā gleznā. Tas nozīmē, ka pat ja to neapzināties, jūs vai nu esat pilnīgi garīgi miris, vai arī grēks kā nāvējoša slimība posta jūsu dzīvi [Rom.7:5].

Kad esat ieraudzījis, kā Bībelē aprakstīts jūsu bīstamais garīgais stāvoklis, Svētais Gars jūs ved pie izmisuma pilna jautājuma: “Vai man ir kāda cerība?” Tāpat arī Dievs jautāja Ecēhiēlam par izkaltušajiem kauliem ielejā: “Vai šie kauli var kļūt atkal dzīvi” [Ec.37:3]?

JŪSU NĀVĒJOŠAJAI SLIMĪBAI IR IEDARBĪGAS ZĀLES UN DZIEDINĀŠANA

“Un Viņš man jautāja: “Cilvēka bērns, vai šie kauli var kļūt atkal dzīvi?” Es atbildēju: “Kungs mans Dievs, Tu to zini.” Tad Viņš man pavēlēja: “Sludini šiem kauliem un saki tiem: Jūs, sakaltušie kauli, klausaities Tā Kunga vārdu! Tā saka Dievs Tas Kungs šiem kauliem: Es iedvesīšu jums garu, ka jūs kļūstat atkal dzīvi.. Es likšu jūsos ieiet savam Garam, ka jūs topat dzīvi” [Ec.37:3-5, 14].

Daudzi cilvēki jūsu zemē cieš no vēža, kas viņus noved nāvē, bet tūkstoškārt vairāk ir tādu, kuri pat neapjauš, ka viņiem piemīt garīga nāvējoša slimība – grēks [Rom.7:5], vai pat viņi jau ir garīgi miruši. Lai cik briesmīgi tas arī nebūtu, arī jūs varat būt sasirdzis ar šo “garīgo vēzi”. Mūžīgās nāves iedīgļus sevī jūs nevarat saskatīt nekā citādi, kā vien ļaujot sevi izmeklēt Dieva vārdam [Ebr.4:12]. Un šajā brīdī par vissvarīgāko kļūst Dieva jautājums: “Vai šie [jūsu izkaltušie] kauli var kļūt atkal dzīvi” [Ec.37:3], jo atbilde uz to nosaka jūsu turpmāko likteni. Slavējiet Dievu, jo Viņa atbilde nepārprotami ir jā! “Es likšu jūsos ieiet savam Garam, ka jūs topat dzīvi” [Ec.37:14].

Kā gan Dievs dziedina jūsu nāvējošo slimību un padara jūs dzīvu? Kā jau Dievs ir solījis, Viņš dāvā jums dzīvību ar savu vārdu un Garu. Jēzus saka: “Vārdi, ko es jums runāju, ir Gars un dzīvība” [Jņ.6:63].

Dieva vārds, ko jūs dzirdat Bībeles stundās, sprediķos un lasāt apcerēs par Svētajiem Rakstiem, darbojas jūsos, iznīcinot nāves iedīgļus un piešķirot jums mūžīgo dzīvību Kristū [1.Tes.2:13].

ŠAJĀ CĪŅĀ JUMS IR UZVARA!

Dievs lika Ecēhiēlam sludināt Viņa vārdu. Tas nozīmē, ka no Ecēhiēla mutes nāca dzīvības vārds, kas garīgi mirušos dara dzīvus. Sēžot baznīcas solā un klausoties Dieva vārdu, kurā tiek sludināts Kristus, jūs saņemat nevis vienkārši kādu reliģisku informāciju, bet gan daudz vairāk – caur Dieva Garu jūs saņemat dzīvību [Jņ.6:63]. Šāds brīnums notiek arī Bībeles stundu laikā, kā arī tad, kad jūs lasāt un pārdomājat kādu Svēto Rakstu vietu.

Nepieļaujiet, ka nāvējošā grēka slimība jūs pārņem kā vēzis un pazudina uz mūžiem. Regulāri piedalieties dievkalpojumos un Bībeles stundās. Saņemiet dziedināšanu no dzīvā Dieva vārda ik svētdienu baznīcā un ik dienas savā personīgajā dievkalpošanā lūdzot Dievu, lasot un pārdomājot Viņa vārdu. Cīņa notiek jūsos pašā [Ef.6:10 u.trpm.]. Paliekot Kristū un Viņa vārdā jūs nepaliekat izžuvušo kaulu ielejā, bet iegūstat mūžīgo dzīvību! “Dieva Dēls tāpēc ir parādījies, lai izjauktu velna darbus”* [1.Jņ.3:8].

    Mīļais Jēzu, Raksti apstiprina, ka manī noris garīgā cīņa [Ef.6:10 u.trpm.; Rom.7:14-25]. Es paļaujos uz Svēto Garu, kurš dos man dzīvību, kā jau Tēvs to sacīja Ecēhiēlam. Es paļaujos vienīgi uz Tevi, Kungs Jēzu, un uz Tavu apsolījumu, ka “lielāks ir Tas [Jēzus], kas jūsos, nekā tas, kas ir pasaulē [1.Jņ.4:4]. Pateicos Tev, jo no sauso kaulu nāves ielejas Tu esi mani pārcēlis mūžīgās dzīvības paradīzē [Kol. 1:13]! Āmen.

Birkas: , , , ,Abonē šīs atsauces.


Līdzīgās e-publikācijas

Viena atsauce par “Svētais Gars nokauj grēku”

  1. Kundalini:


    Ir laba filma ar Bredu Pitu galvenajā lomā “The Seven” , Septiņi, par septiņiem nāves grēkiem…Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.