Ieskaties

3 komentāri par “Steven Curtis Chapman: Let Us Pray [From the Walk]

 1. vaj-dzē-tū ta ka lū-gt
  tū-tū-tū vaj-dzē-tū

  vaj-dzē-tū ta ka lū-gt
  tū-tū-tū vaj-dzē-tū

  vaj-dzē-tū, vaj-dzē-tū
  ta ka lū-gt vaj-dzē-tū

  tū-tū-tū, tū-tū-tū,
  ta ka lū-gt vaj-dzē-tū

  – – –

  1.Ķēn.18:…
  26 …Un viņi piesauca Baala vārdu no rīta līdz dienvidum, sacīdami: “Ak, Baal, atbildi mums!” Bet tur nebija nevienas balss, nedz arī kāda, kas atbild. Un tie kliboja apkārt altārim, kas bija uzcelts.

  27 Un ap dienas vidu E-lija tos apsmēja un sacīja: “Sauciet stiprā balsī, jo viņš taču ir dievs; varbūt viņš iegrimis domās vai aizņemts darīšanās, vai atrodas ceļā, varbūt viņš guļ, un viņam būtu jāmostas!”

  28 Un tie sauca stiprā balsī un ievainoja sevi pēc sava ieraduma ar nažiem un īleniem, tiekāms tiem asinis tecēja.

  29 Bet, kad pusdienlaiks bija pagājis, tad tie pravietoja līdz pat dāvinājuma upura stundai, taču tur nebija nedz balss, nedz atbildes, nedz uzklausīšanas.

 2. Manuprāt, būtu jauki, ja viņa e-sence talyc nevis veltītu indīgu komentāru katram t.s. kristīgajam mūziķim atsevišķi, bet gan reiz par visām reizēm formulētu savu attieksmi pret reliģiskām tēmām mūzikā vispār. Varbūt dažādi t.s. vieglās mūzikas žanri vispār nav piemēroti tam, lai tajos dziedātu par Kristu, lūgšanu, savām ilgām tapt pestītam utt.? Varbūt šajos žanros piedien dziedāt tikai par laicīgās un miesīgās dzīves peripetijām? Varbūt arī korāļi un motetes nav ārpus dievnama izpildāmi? Varbūt Debesu Tēvu dziesmā klājas piesaukt tikai stingri noteiktas formas korāļos dievkalpojuma laikā, citādi 2. bauslis nežēlīgi bliezīs pa mūsu sirdsapziņu? Bet varbūt arī korāļi nav pieļaujami, un visādi bahi un bukstehūdes ir tikai prasti jūsmotāji, varbūt īsteni konfesionāli luterticīgiem cilvēkiem jāpietiek ar to, ka dziļā klusumā uzklausa Dieva Vārdu, no Rakstiem nolasītu. Varbūt luterticīgam kristietim vispār nepiedien dziedāt, jo šī nodarbe tikai kurina jūsmu sirdī un novērš uzmanību no Vārda? Tiešām būtu jauki, ja viņa e-sence par to ko uzrakstītu.

 3. jā, žēl gan ka grecinieks netur pelmeņus
  jā būtu jauki ka grecinieks kaut ko uzrakstitu
  – – –
  tā vietā lai šķiestu laiku “varbūtību apcerēm”
  – – –
  nekāda naida,
  Jūsu e-sence

  P.S. savu viedokli esmu paudis …
  un vēl plašāk grecinieks aicinajis
  http://www.ebaznica.lv/?p=1498

Atbildēt