Ieskaties

9 komentāri par “Secinājumi par LELB Satversmē pārstāvēto teoloģiju

 1. Vai kāds par Latvju luterani acīgāks lasītājs šajā tekstā pamanīja kādu norādi, ka LELB ir arī svarīgākas problēmas par baznīcas iekārtu. Proti, ka, pretēji Rakstiem un LTA, tiek paciestas visa veida maldu mācības.

 2. man tas viss šķiet diezgan savādi, visupirms pieņem jauno satversmi un tikai tad sāk analizēt, kas tad īsti jaunajā LELB Satversmē ir sarakstīts – после драки кулаками не машут

 3. es šai rakstā pamanīju norādi uz kādu vienu konkrētu maldu mācību, kas iepīta LELB satversmē, tas ir, draudžu nolikšana par “kāju pameslu” bīskapiem un citiem vietvalžiem jeb, citiem vārdiem sakot, Kristus iestādītās baznīcas “hierarhijas” apgriešana kājām gaisā.

  Lai sokas Bitem un pārējiem – lai gan nekādas sekmes neparedzu, jo augšas uzskatīs, ka apakšas grib ko mainīt, lai … … pašas tiktu augšā. Bite un Co tiks nosaukti par revolucionāriem, nemiera cēlējiem, baznīcas šķeltniekiem.

  Un tad …

  Un tad viss būs atkarīgs no viņu ticības Kristum: vai viņi spēs turpināt dzīvot paļāvībā uz Kristu un saskaņā ar savu pārliecību, lai arī kādas būtu sekas.

  Dievpalīgu vēlot,

  jean

 4. Roberto,

  nezinu, bet pieņemu, ka Bite balsoja toreiz pret šo Satversmi un izteica savus iebildumus jau toreiz. Bet varbūt, ka tā nebija…

  Tomēr krīze atvēra acis daudziem citiem, jo bija jāsāk skatīties apkārt bez rozā [labu algu] brillēm. Pie pilna vēdera galvai nedomājas :)

  TOmēr ja raugās juridiski, tad Satversmes grozījumus gan valsts, gan jebkura juridiska persona drīkst apspriest jebkurā brīdī, pat ja nesen ir veikti grozījumi.

  Redzēsim kā veiksies :)

  ac,

  jean

 5. Draugi,

  Jāņem vērā, ka Baznīcā ir jautājumi, kuros taisnība ir nevis vairākumam, bet tikai un vienīgi Dieva vārdam.

  Kā ir šajā gadījumā?

  Tas ir jautājums.

  Ar cieņu,
  gviclo

 6. Interesants teoloģisks skatījums uz adiaforām lietām.

  Jean “šai rakstā pamanīju norādi uz kādu vienu konkrētu maldu mācību, kas iepīta LELB satversmē, tas ir, draudžu nolikšana par “kāju pameslu” bīskapiem un citiem vietvalžiem jeb, citiem vārdiem sakot, Kristus iestādītās baznīcas “hierarhijas” apgriešana kājām gaisā”
  Tu iebrauc tai pašā grāvī, kurā iebrauc tev pilnīgi pretēju uzskatu pārstāvji, ja viņi savus pieņēmumus sāk uzskatīt par vienīgo pareizo baznīcas modeli – “Kristus iestādītās baznīcas “hierarhiju””.
  Luteriskas teoloģijas konsenss pastāv šajā – no JD nav atvasināms viens konkrēts pareizais baznīcas modelis.
  Līdz ar to luterāņu baznīca pēc savas uzbūves var būt gan episkopāla,
  gan prezbiteriāla, gan kongregacionāla, pašai pieņemot sev atbilstošāku pārvaldes formu.
  Un Dieva vārdam vienlīdz neatbilst gan herētisks garīdznieks, gan arī draudze, kuras priekšgalā izvirzījušies herētiski, bet ietekmīgi laji, kas sāk diktēt draudzes mācību.

 7. Vēl kāda problēma – ja Aleksandrs Bite pareizi atgādina “Luterāņi nekad nav bijuši substanciāli saistīti ar kādu noteiktu reprezentatīvās baznīcas modeli, bet savas pārvaldes modeli brīvi izvēlās atkarībā no apstākļiem.”, tomēr viņam ir jāsaprot, ka Satversmē par pamatu parasti izvēlas vienu iespējamo modeli un Luterāņu Baznīcas Misūri Sinodes kongregacionālisma modelis,
  kuru viņš pārstāv, nav vienīgā alternatīva luteriskai eklezioloģijai.

  “Šāda pieeja reprezentatīvajai baznīcai kā adiaforai neļauj uz to attiecināt baznīcas būtiskās īpašības, kas tiek attiecinātas uz draudzi.”
  Baznīca tomēr ir draudžu sadraudzība un draudze nevar pastāvēt bez sadraudzības.
  (Savā laikā kas līdzīgs tika atgādināts Ziemeļāfrikas shizmatiķiem, blakus citām lietām noraidot pretenzijas uz viņu shizmas leģitimitāti, tiem izpaliekot baznīcas būtiskai īpašībai – katolicitātei, jo ārpus sava areāla viņiem bija tikai pāris mazas draudzes)
  Līdz ar to baznīca kā draudžu sadraudzības kopums ar šis sadraudzības kopējiem
  ir kas vairāk par tīri “reprezentatīvu baznīcu” kā sociālu struktūru.

Atbildēt