Ieskaties

9 komentāri par “Arvien līdzīgāki pāvestiešiem

  1. Jā, no Marka draudzes laikiem zinu, ka luterāņu baznīca iet šo ceļu, ka arvien vairāk detaļu tiek pārņemtas no Romas katoļu baznīcas/konfesijas. Tas attiecināms uz dziedājumiem, tad uz šo, vārds diecēze arī tāds katolisks manām ausīm; kas to zin, drīz parādīsies arī bikts, un oblates mērks vīnā pirms izdalīšanas,.. “laiki mainās bet jautājums paliek: kas notiek…” LELB

  2. Katedrāle var būt luteriska, arī bīskaps var būt luterisks; bet ,izskatās, ka to nevar attiecināt uz LELB. Pats uzskats, ka priekšniecības skaita palielināšana, tā vietā, lai rūpīgi sekotu mācībai draudzēs un disciplinētu maldu mācītājus, uzlabo baznīcas situāciju, ir romiski pāvestisks. Tāpat izskatās, ka šo katedrāli apkalpos bīskaps Jaunskalže, neapšaubāmi jauks un cilvēcīgs Romas katoļu tipa mūks un perfekts romiešu kanonisko likumu pārzinātājs. Līdz ar to luterisma zārks LELB tiks vēl skaistāk izpušķots.

  3. WRC- bikts luterāņiem ir jau no Lutera laikiem- palasi katehismu, draugs! Un kas neluterisks bīskapa amatā? Var jau nodēvēt par superintendantu vai prezidentu kā tas ir dažās ārvalstu baznīcās- vai tas ko maina???

  4. mani parasti izbrīnā Romas piramīdu veidošanas aizstāvji – LELBā tak jau ir savs bīskaps [arhibīskaps, superintendants, prezidents, virsmācītajs] un viņam pat ir vice.

    šeit nav jabažījas par biskapa amatu kā tādu, jo bibliski bīskaps tas pats mācitajs vien ir. bet dzrīzāk par Romas trīsdaļīgā amata [bīskaps – priesteris – diakons] maldiem

    P.S. LELB savukārt: arhibīskaps – mācītājs – evaņģēlists, tagad arhibiskaps būs = kardināls, kā saka: “jo augstāk piramīdā, jo tuvāk dievam” [tam ko dēvē par antikristu]

  5. –>Roberto. Ja pareizi saprotu, tad jums bīskaps tiek dēvēts par virsmācītāju.

Atbildēt