21. Kāds grēks ir elku kalpība?


Sātans sēj sava vārda sēklu

Šeit redzamajā gleznā mākslinieks Domeniko Fetti ir attēlojis Jēzus stāstīto līdzību par vīru, kas iesēja savā tīrumā labu sēklu. Tad naktī “nāca viņa ienaidnieks un iesēja nezāli kviešu starpā, un aizgāja” (Mt.13:25). Kas ir šī nezāle? Tas ir augs, kas ārēji var būt tik līdzīgs kviešiem, ka starpību var pamanīt tikai tad, kad jau ir par vēlu!

Sātans sēj sava vārda sēklu

VELNS SĒJ ĻAUNU SĒKLU TAVĀ UN TAVU MĪĻO PRĀTĀ!

Apzinīgs mācītājs vai skolotājs, mācot saviem skolniekiem par pasaules radīšanu, iestādīs viņu prātos labo Dieva vārda sēklu, iemācot, ka mūsu Kungs ir radījis pasauli un visu, kas tajā ir, sešās dienās (1.Moz.2:2). Bet tad ieradīsies kāds cits, parasti — vidusskolas skolotājs — kurš būs apvienojis evolūcijas teoriju ar Bībeles mācību. Viņš spēs to pasniegt tā, ka vairumam klausītāju neradīsies nekādas aizdomas. Un tikai tad, kad bērni jau būs pieauguši, vecāki pēkšņi atklās, ka kāds viņu bērnu prātos ir iesējis evolūcijas teorijas sēklu. Šīs nezāles pamazām sagroza cilvēka priekšstatu par dzīvi, vēsturi un Dievu. Laicīgi zinātnieki ir daudz rakstījuši par to, kā evolūcijas teorijas (nezāļu, kā to dēvēja Jēzus) pieņemšana ietekmē turpmāko cilvēka domāšanu. Tie, kuru prātu ir pārņēmušas šīs nezāles, bieži vien pat neapzinās, ka šī nezāle ir pilnībā nomākusi labās mācības sēklu, jo īpaši — mācības par Dievu.

VELNAM IR DAUDZ NEZĀĻU, AR KO PIESĀRŅOT TAVU PRĀTU

Maldu mācītāji ir tie, kas sēj savu ļauno sēklu (velna nezāles), piemēram, apgalvojot, ka Kristībai nav atjaunojoša jeb pestījoša spēka. Šī nezāle neapšaubāmi ir maldu mācība, kas noliedz Dieva brīnišķīgo apsolījumu: “Kristība jūs glābj” (1.Pēt.3:21).

Citi maldu mācītāji sēj nāvējošo nezāli, apgalvojot, ka Jēzus nav miesā klātesošs Svētajā Vakarēdienā, lai arī Jēzus vārda tīrā sēkla vēsta: “..tā ir Mana miesa .. tās ir Manas asinis” (Mt.26:26, 28). Turklāt, ja cilvēki ceļas aizstāvēt Jēzus vārdus, velns viltīgi iezogas viņu prātā, liekot viņiem apšaubīt Jēzus mācību par Sakramentu, gluži kā viņš Ēdenes dārzā kārdināja Ievu noliegt Dievu. Patiesībā sātans un viņa maldu mācītāji ir ļoti uzstājīgi, sējot tieši šīs nezāles, apgalvojot, ka tieši mācība par sakramentiem ir tā izšķirošā. Viņi saka: “Mācīsim tikai to, kas mums ir kopējs.” Un atkal velns ir tik izmanīgs, ka ar saviem meliem viņš ātri vien pārvilina vairumu savā pusē. Viņš patiešām ir pelnījis Jēzus doto apzīmējumu “melu tēvs” (Jņ.8:44). Mācība par sakramentiem nepārprotami nāk no Jēzus. Visas Kristus mācības ir būtiskas. Jēzus saka: “[Māciet] turēt visu, ko Es jums esmu pavēlējis” (Mt.28:20).

APSTĀDINI VELNU, PIRMS VIŅŠ PAGŪST IESĒT SAVU NĀVĒJOŠO NEZĀLI

Velns neatkāpsies no mums, ja izliksimies, ka viņa nav. Viņš nemitēsies sēt maldu mācību nezāli, mēģinot tevi novest no ceļa un pat pazudināt. Kādu reakciju no tevis sagaida Dievs? Viņš liek tev ar pārliecību un prieku pacelt “Gara zobenu, kas ir Dieva vārds” (Ef.6:17). Uzdīgstot velna maldu mācībām, liec lietā Kristus vārdu, kas tās nopļaus.

Pat ja tavi garīgie vadītāji ir zaudējuši modrību, Dievs vēlas, lai tu būtu gatavs atšķirt labo sēklu no sliktās — no nezāles, kas ir velna maldu mācība (1.Tim.4:1). Ik dienas lasot Dieva vārdu un ik nedēļas uzklausot tā pasludināšanu, Viņš tev iemāca atšķirt nezāles no tīrās Evaņģēlija sēklas. Uzklausot Dieva dzīvo vārdu, mēs ne tikai iepazīstam Jēzus tīro mācību, bet arī neļaujam mūsos iesakņoties nezālēm. Mārtiņš Luters raksta:

“Tev ir jāradina sevi no visa spēka tiekties izprast Dieva vārdu, uzklausīt to, saskatīt Dieva darbus un ticēt. Jo, kas to nedara, tas nonāks sātana varā.”

    Mīļais Kungs Jēzu, dod, ka spēju cīnīties pret velna nezālēm, regulāri lasot un uzklausot Tavu dzīvo vārdu. Kungs Jēzu, es lūdzos, lai Tu man palīdzētu izjust slāpes pēc Tava dzīvinošā vārda, lai es to allaž turpinātu pārdomāt un turēt sirdī! Āmen.

Birkas: , , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.