240. Vai katrs ticīgais var būt pilnīgi drošs par savu grēku piedošanu?Tu redzi arhīvu par ķecerības sēklas

Sātans sēj sava vārda sēklu

Šeit redzamajā gleznā mākslinieks Domeniko Fetti ir attēlojis Jēzus stāstīto līdzību par vīru, kas iesēja savā tīrumā labu sēklu. Tad naktī “nāca viņa ienaidnieks un iesēja nezāli kviešu starpā, un aizgāja” (Mt.13:25). Kas ir šī nezāle? Tas ir augs, kas ārēji var būt tik līdzīgs kviešiem, ka starpību var pamanīt tikai tad, kad jau ir par vēlu!

Sātans sēj sava vārda sēklu

Lasīt tālāk »Kristus – mūsu dzīves spēks

Visā Baznīcas vēstures gaitā velns ir mēģinājis sēt ķecerības sēklas. Viens no pazīstamākajiem velna paņēmieniem ir iedvest cilvēkiem kļūdaino pārliecību, ka Dievs gan dara savu taisnošanas darbu, tomēr grēciniekiem pašiem jāveic savas dzīves svētdarīšana. Velns ir melis. Svētajos Rakstos Dievs saka, ka augšāmceltais Kristus ir ne tikai mūsu ticības “iesācējs” [tas, kurš mūs taisno], bet arī “piepildītājs” [tas, kurš svētdara mūs].

Kristus - mūsu dzīves spēks

Lasīt tālāk »