Ieskaties

3 komentāri par “Romas pāvests pūš miglu

 1. Brālis Kristū Benedikts nepūš pīles,
  bet kā kristietis pauž daudzu savas konfesijas kristiešu
  labvēlību svētīgajam Mārtiņam Luteram,
  pret kuru kādam no viņa viduslaiku priekštečiem bija tas negods nelabi izrīkoties.

 2. Un, par cik mēs kā luterāņi esam pārliecināti,
  ka toreizējai nepamatotai Lutera ekskomunikācijai
  nav nekādu garīgu( izņemot varbūt baznīcpolitisku )
  seku pie Lutera dvēseles pestīšanas,
  tad nekas mums nekavē kā kristiešiem ar labvēlību attiekties pret lāga vīru Benediktu&Romas katoļiem.8-)

 3. Dažas skaistas Romas katoļu dievkalpojuma prefācijas,
  kas uzskatāmi ilustrē, ka arī viņi ir lai nu ir tādi kādi viņi ir,
  bet tomēr kristieši, kas mīl Kristus Evaņģēliju:

  Patiesi, tas ir labi un taisnīgi, pareizi un svētīgi, ka Tev, Debesu Tēvs, visvarenais, mūžīgais Dievs, mēs pateicamies vienmēr un visur caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Viņš mūsu labā ir veicis brīnumdarbus: caur savu nāvi un augšāmcelšanos mūs ir cēlis godā, lai mēs, tagad atbrīvoti no grēka un nāves jūga, tiktu saukti par izredzēto cilti un svēto tautu, par karalisko priesterību un īpašumā iegūtiem ļaudīm un visur sludinātu Tavus varenos darbus, kurš mūs no tumsas esi aicinājis savā brīnišķajā gaismā. Un tāpēc vienotībā ar eņģeļiem un visiem svētajiem mēs Tevi slavējam, teikdami tagad un vienmēr:

  Patiesi, tas ir labi un taisnīgi, pareizi un svētīgi, ka Tev, Debesu Tēvs, visvarenais, mūžīgais Dievs, mēs pateicamies vienmēr un visur caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Jo Viņš, apžēlodamies par grēcīgo cilvēci, piedzima no Jaunavas Marijas un ar ciešanām pie krusta atbrīvoja mūs no mūžīgās nāves, un, piecēlies no miroņiem, mums dāvā mūžīgo dzīvi. Un tāpēc vienotībā ar eņģeļiem un visiem svētajiem mēs Tevi slavējam, teikdami tagad un vienmēr:

  Patiesi, tas ir labi un taisnīgi, pareizi un svētīgi, ka Tev, Debesu Tēvs, visvarenais, mūžīgais Dievs, mēs pateicamies vienmēr un visur caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Viņā Tu vēlējies atjaunot visu, un no Viņa pilnības mēs visi esam saņēmuši ikvienu debesu dāvanu. Jo, lai gan Viņš bija patiesais Dievs, Viņš pazemināja pats sevi un ar savām asinīm pie krusta dzēsa visu vainas. Tādēļ Viņš ir paaugstināts pāri visam, un tiem, kas Viņam paklausa, Viņš ir kļuvis mūžīgās pestīšanas devējs. Tāpēc debess un zeme Viņu godina, eņģeļu pulki Viņu cildina, nemitīgi saucot:

  Patiesi, tas ir labi un taisnīgi, pareizi un svētīgi, ka Tev, Debesu Tēvs, visvarenais, mūžīgais Dievs, mēs pateicamies vienmēr un visur. Jo savā labvēlībā Tu radīji cilvēku, un, kad grēku dēļ viņu pelnīti sodīja Tava taisnība, Tu savā žēlsirdībā viņu atkal izglābi caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Viņā Tavu majestāti pielūdz eņģeļu pulki, kas Tavā priekšā debesīs gavilē. Ļauj, Kungs, arī mūsu balsīm priecīgi skanēt, kopā ar viņiem slavējot Tevi:

  Prefācija svēto mocekļu godam
  Patiesi, tas ir labi un taisnīgi, pareizi un svētīgi, ka Tev, Debesu Tēvs, visvarenais, mūžīgais Dievs, mēs pateicamies vienmēr un visur. Jo svētais moceklis …, sekojot Kristum ciešanu ceļā un apliecinot ticību Tavam Vārdam, ir izlējis savas asinis, lai kļūtu redzami Tavas žēlastības brīnumdarbi, kas trauslam cilvēkam dod spēku un drosmi pastāvēt ticībā caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Tādēļ arī mēs Tev dziedam pateicības dziesmu un kopā ar eņģeļiem Tevi slavējam, vienotā balsī sakot:

  SANCTUS BENEDICTUS

   

   

Atbildēt