97. Kas mums palīdz dzīvot šķīsti un arī citādi pareizi?


Pārbaudiet garus

Daudzviet kristiešu vidē ir ierasti sacīt, ka “Gars” viņiem licis pieņemt kādu konkrētu lēmumu. Tomēr ja sakāt: “Gars mani vadīja”, tas nebūt nenozīmē, ka tas noteikti ir bijis Dieva Gars. Dieva vārdā Dievs brīdina savus bērnus, ka bez Viņa Gara ir arī daudz citu – ļauno garu. Tāpēc, ka pasaulē ir tik daudz ļauno garu, Dievs vēlas, lai šajā laikā, kad tik daudz cilvēku atsaucas uz “Gara” vadību, jūs ik dienas “pārbaudiet garus, vai viņi ir no Dieva” [1.Jņ.4:1].

Pārbaudiet garus

Jautājums par to, kā Gars nāk pie mums vai runā uz mums, ieguva ārkārtīgu nozīmi Reformācijas laikā. Luters visai enerģiski uzstāja, ka tad, ja vēlaties dzīvot pārliecībā, ka jūs vada Dieva Gars, nevis velna gars, jums jāpaliek saistītiem ar dzīvo Dieva vārdu. Kāpēc Luters bija tik nelokāms savā pārliecībā? Jo viņš redzēja, ka šajā laikā lielā skaitā saradās gan atsevišķi cilvēki, gan ļaužu grupas, kas apgalvoja, ka viņus “vada Svētais Gars”. Tāpat viņi apgalvoja, ka saņēmuši vēstījumu tieši no Gara, nevis ar Dieva vārda starpniecību. Tas noveda pie jukām un nemieriem, kuros daudzi aizgāja bojā.

Karlštads, viens no Lutera laikabiedriem, apgalvoja, ka Svētais Gars ir nācis un runājis tieši ar viņu. Luters atbildēja:

“Nemitīgi klaigādams “Gars, Gars, Gars”, viņš [Karlštads] ir nopostījis ikvienu tiltu, taku, kāpnes un jebkuru citu ceļu, pa kuru Gars varētu pie jums atnākt”.

ATŠĶIRIET TOS!

Nav iespējams rast salīdzinājumu šīszemes lietās, kas varētu precīzi izskaidrot debesu noslēpumus. Mēs varētu mēģināt runāt par Svētā Gara atšķirību no ļaunajiem gariem, izmantojot salīdzinājumu ar labu darošu un postošu elektrību, kā tas attēlots blakus lappusē.

Vairums cilvēku pasaulē bauda ērtības, ko dod elektrība, kas pa vadiem ienāk mājā, kā tas redzams attēlā A. Elektrība, kas šādā veidā plūst pa vadiem, ir droša, pārvaldāma un izmantojama. Tā nodrošina gaismu un siltumu, un darbina daudzas mājsaimniecības ierīces.

Tomēr elektrība, kas pa vadiem ienāk jūsu mājā, nav vienīgais elektrības veids pasaulē. Ir arī nekontrolējamā elektrība, kas pastāv dabā, un negaisa laikā rada zibeni, kā redzams attēlā B. Nemitīgi ap mums ir tā sauktā statiskā elektrība, kas var izraisīt bīstamas situācijas, kā, piemēram, benzīna uzliesmošanu uzpildot dzinēju. Tas parādīts attēlā C.

Līdzīgi kā elektrība, kas ienāk jūsu mājā kā uzticams un drošs palīgs, Svētais Gars nāk pie jums pa drošu un uzticamu ceļu – caur Dieva svēto vārdu. Un tāpat kā pastāv bīstamā, nekontrolējamā elektrība pasaulē ir arī citi gari, kas garīgā ziņā rada bīstamību un briesmas. Tie ir ļaunie gari. Cerot saņemt vēsti no Gara nevis caur Dieva vārdu, bet kā savādāk, cilvēki patiesībā pieprasa, lai Svētais Gars nāk pie viņiem tādā veidā, kā tas nav par Viņu teikts, un kā Viņš nav solījis nākt. Tie, kuri prasa lai Svētais Gars nāk pie viņiem neatkarīgi no Dieva vārda, atver sevi dažādiem brīvi apkārt klejojošiem ļaunajiem gariem.

DIEVS JŪS BRĪDINA – NEMEKLĒJIET VIŅU ĀRPUS DIEVA VĀRDA!

Piedēvēt Dievam kādu vēstījumu, kas nenāk no Dieva vārda, ir nopietns grēks. Apgalvot, ka uz jums runājis Svētais Gars, jo jūs viņu “sajutāt”, vai arī uzskatīt, ka Viņš jums devis kādu zīmi, ar jums sarunājies vai jūs emocionāli saviļņojis, bieži vien nozīmē grēkot pret Dievu. Kad Dievs caur savu Garu jūs uzrunā Dieva vārdā, bet jūs nevēlaties klausīties, Viņš var pasmieties par to nožēlojamo juceklīgo stāvokli, kādā jūs pats sevi novedat. Ja jūs nemeklējat un neuzklausāt Dievu tikai un vienīgi Viņa vārdā, jūs viņu neatradīsiet, lai cik centīgi jūs Viņu nemeklētu. “Tad viņi mani sauks, bet Es neatbildēšu, viņi cītīgi meklēs mani un neatradīs” [Sal.pam.1:28].

Nemeklējiet Dievu kontaktējoties ar patvaļīgiem viltus gariem. Tie var jums nodarīt ļaunu tāpat kā zibens. Meklējiet Dievu Viņa vārdā un Garā.

Dievs savā vārdā runā par to, kas jūsu dzīvē ir vissvarīgākais. Dieva Gars nevis vispārīgi pļāpā, bet gan tieši un konkrēti runā par Jēzus krustā sišanu un augšāmcelšanos, un tas ir jūsu dēļ! [Jņ.16:14] Svētais Gars caur apustuli Pāvilu pasludina Jēzus briesmīgo nāvi un brīnišķīgo augšāmcelšanos, kas notikusi jūsu dēļ! [1.Kor.15:3-4]

Birkas: , , , , ,Abonē šīs atsauces.


Līdzīgās e-publikācijas

5 atsauces par “Pārbaudiet garus”

 1. moritz:


  tolkova…

 2. ieva:


  otra galējība laikam ir, kad nekust no mājās laukā, kamēr nav zināma Dieva griba it visās izvēlītes un jautājumiņos. a ko darīt, ja Sv.Gars, saka, lai neej uz eksāmenu?

 3. gviclo:


  Liepājā ir tāds tantuks, kurš par 14 Ls stundā var pateikt, kas tev bija, ir un būs.

  Turklāt viņa var palīdzēt vienīgi citiem, bet sev nē.

  Un viņai šitās spējas esot devis… īsti neatceros, vai viņa teikusi, ka Dievs, bet katrā ziņā kaut kāds labais.

  Neejiet, mīļie draugi, pie tādām raganām.


  Jo tā saka Tas Kungs, Israēla Dievs: “Lai jūs nemaldina jūsu pravieši, kas jūsu vidū dzīvo, nedz arī jūsu zīlnieki; neticiet arī saviem sapņiem, ko jūs redzat!”

 4. Gerda:


  Ieva, nevajag jaukt slinkumu ar garu!

 5. ieva:


  dooohLasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.