205. Ko Bībele māca par Jēzus nākšanu uz tiesu?


Par noteikumiem

Pie Absolūcijas un Svētā Vakarēdiena bez savlaicīgas iepriekšējas sarunas ar draudzes mācītāju netiek pielaisti:

 • citu evaņģēliski luterisko draudžu locekļi;
 • Biķeru draudzes locekļi, kas gadu vai ilgāk nav saņēmuši Svēto Vakarēdienu;
 • tie draudzes locekļi, kas ir veikuši rupjus grēkus un Baznīcas disciplīnas pārkāpumus – pārkāpuši laulību, bijuši varmācīgi, nonāvējuši savus nedzimušos bērnus (veikuši abortu), zaguši, nodarbojušies ar zīlēšanu, astroloģiju, buršanu, spiritismu vai cita veida okultismu, nodevušies maldu mācībām, vērsušies pie zīlniekiem, burvjiem, astrologiem, vārdotājiem, ekstrasensiem, bijuši saistībā ar Austrumu medicīnu, lieguši saviem bērniem savlaicīgu Kristību, saņēmuši Svēto Vakarēdienu citas konfesijas baznīcā utt., – bez savu grēku atzīšanas, nožēlošanas un izsūdzēšanas šādi cilvēki nevar saņemt Svēto Vakarēdienu cienīgi. Lai tie varētu pienācīgi sagatavoties saņemt Sakramentu cienīgi, tiem nepieciešama saruna ar draudzes mācītāju un privātā grēksūdze.

Trešā un pēdējā sadaļa mūsu draudzes noteikumos mudina pirms sakramentu saņemšanas aprunāties ar mācītāju un nepieciešamības gadījumā izsūdzēt grēkus privātā grēksūdzē. Tās nosaukums skan: Pie Absolūcijas un Svētā Vakarēdiena bez savlaicīgas iepriekšējas sarunas ar draudzes mācītāju netiek pielaisti.

Daži cilvēki palaiž garām ļoti būtisko piebildi bez savlaicīgas iepriekšējas sarunas ar draudzes mācītāju un pārprot šo noteikumu sadaļu tādā veidā, ka tālāk uzskaitītās cilvēku kategorijas mūsu draudzē vispār netiekot pielaistas pie sakramentiem. Tā radušies daži nepatīkami pārpratumi un pat baumas, ka Biķeru draudzē pie sakramentiem netiekot pielaisti citu luterisko draudžu locekļi. Tomēr tā tas nebūt nav.

Uz sarunu ar mācītāju vispirms tiek aicināti citu evaņģēliski luterisko draudžu locekļi. Tas tiek darīts vairāku iemeslu dēļ.

Pirmkārt, tādēļ, lai mācītājs zinātu, ka šis cilvēks ir kristīts un iesvētīts luteriskās baznīcas loceklis, un viņam nebūtu jātraucē dievkalpojuma noskaņa pie altāra ar jautājumiem, kas viņam jāuzdod tiem, kurus viņš nepazīst: “Vai jūs esat iesvētīts? Kādas draudzes loceklis jūs esat?” utt.

Otrkārt, savlaicīgā sarunā nereti atklājas, ka tā sauktais citas draudzes loceklis nemaz nav saucams par draudzes locekli vispār, jo tajā draudzē, ko viņš sauc par savu, nav bijis ļoti ilgu laiku. Spilgts piemērs šādam gadījumam bija kāda kundze, kas sarunā pirms dievkalpojuma apgalvoja, ka ir kādas lauku draudzēs locekle, bet, jautāta par to, kad viņa pēdējo reizi bijusi savā draudzē, atbildēja – pirms 55 gadiem, proti, savā iesvētību dienā, – tā bija arī pēdējā reize, kad viņa bijusi pie Dievgalda… Protams, šādi ļaudis nav pielaižami pie sakramentiem bez īpašas sagatavošanas, jo, visticamāk, tiem trūkst izpratnes par ticības lietām un viņi nevar saņemt svētās lietas cienīgi un sev par svētību.

Treškārt, savlaicīgā sarunā reizēm atklājas kādi citi šķēršļi cienīgai un svētīga sakramentu saņemšanai. Pastorālā sarunā var atklāties, ka pirms Sakramenta saņemšanas šim cilvēkam nepieciešama privātā bikts pie savas draudzes mācītāja, izlīgums ar tuvāko vai kas cits noteikti sakārtojams.

Ceturtkārt, savlaicīga saruna ar citu luterisko draudžu locekļiem ir nepieciešama, lai no necienīgas un nesvētīgas Sakramenta baudīšanas atturētu tos ļaudis, kas ieslīguši maldu mācībās. Diemžēl arī luterāņu vidū sastopamas atsevišķas draudzes Latvijā un pat veselas zemju vai nacionālās luteriskās baznīcas ārpus Latvijas, kas aizgājušas visai tālu no patiesas evaņģēlija mācības un iestigušas nopietnos maldos. Ja sarunā atklājas, ka šādu draudžu vai baznīcu locekļi nav aizmaldījušies prom no mūsu baznīcas katehisma mācības, tad tie būtu pielaižami pie Svētā Vakarēdiena, bet, ja tie sekojuši saviem maldu mācītājiem, tad – atturami no Sakramenta saņemšanas.

Uz sarunu aicināti arī Biķeru draudzes locekļi, kas gadu vai ilgāk nav saņēmuši Svēto Vakarēdienu. Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas Satversmes 30. punkts nosaka:

“Draudzes locekļi, kuri vismaz reizi gadā nav saņēmuši Svēto Vakarēdienu un divus gadus pēc kārtas nav maksājuši noteiktos ziedojumus draudzes un LELB vispārējām vajadzībām, uzskatāmi par tādiem, kas izstājušies no draudzes. Ja šī persona vēlas atjaunot piederību savai draudzei, viņam ir jāvēršas pie attiecīgās draudzes mācītāja.”

Saruna nepieciešama, lai noskaidrotu iemeslus, kuru dēļ cilvēks tik ilgstoši atturējies no Sakramenta, un mudinātu viņu uz nopietnāku attieksmi pret savu garīgo dzīvi, un – vajadzības gadījumā – arī uz grēksūdzi.

Nākamā sadaļa aptver ļoti plašu jautājumu loku – uz sarunu un grēksūdzi, lai sagatavotos cienīgai Svētā Vakarēdiena saņemšanai, tiek aicināti tie draudzes locekļi, kas ir veikuši rupjus grēkus un Baznīcas disciplīnas pārkāpumus.

[Pārpublicēts no Biķeru Draudzes Avīzes Nr.2 (34)]Abonē šīs atsauces.


Līdzīgās e-publikācijas

18 atsauces par “Par noteikumiem”

 1. tētis:


  Pazīstami luterāņi no citām draudzēm tiek pieņemti bez iepriekšējas sarunas.

 2. moritz:


  ļoti ceru, ka Bites kunga zakristejā ļaužu ikdienā ir ka biezs
  citaadiņ jau tikai smuka cedele vien ir

 3. saulcerite:


  es noteikti ietu uz Biķeru draudzi, ja gribētu, lai kāds kontrolē katru manu soli un elpas vilcienu kā padomju laikos…

 4. moritz:


  to saulcerite
  jautājums, vai tas tur tieshaam taa ir, vai viss paliek tika bites e-refleksiju liimenii

 5. Cody:


  Kā man teica manas draudzes baznīcēni, tad Biķeru draudze esot stāvgrūdām pilna svētdienas Dievkalpojumos. Pielaidi Svētajam Vakarēdienam var saņemt visi LELB kristītie un iesvētītie draudžu locekļi.

  Tāds nosacījums ir arī manā draudzē. Es kristīts 1969.gadā Aknīstes luterāņu baznīcā. Ja tā nebija toreiz LELB baznīca, ko tad?

 6. Roberto:


  Cody taču ir iesvētīts LELB draudzē?

  Iespējams akcenti ir sajaukti un precīzāk ir visi kristītie* un LELB iesvētīties. Tomēr drošāk ir allaž pieteikties pie draudzes mācītāja un precizēt, lai ar kaunu un negodu “nepatriec” no Dievgalda

  * – ūdens kristība notikusi Trīsvienīgā Dieva vārdā

 7. Cody:


  Draudzes mācītājs ir slims un atvaļinājumā, un to ilgstoši aizvieto citi mācītāji. Un man tagad jāsāk domāt, vai visi kristītie, vai LELB kristītie. Kaut kā nebiju piefiksējis šo niansi.

  Bet bija viens viesmācītājs, kas tomēr teica LELB kristītie. Jo kāds draudzes brālis, kurš nesen pārgājis pie baptistiem, lai pārkristītos ar pagremdi, tomēr turpināja apmeklēt manu draudzi, lai saņemtu pilnīgu Vakarēdienu, pēc šī paziņojuma vairs pie mums nenāk, jo tajā vakarā viņš to dzirdēja-LELB kristītie.

  Cody taču ir iesvētīts LELB draudzē?

  Jā, man ir apliecība.

 8. Roberto:


  Es domāju, ka tam “luterānim”, kas iet pie baptisitem “pārkristīties”, nav īsti izpratne pat luterismu (viņš pats no tā ir aizgājis / aizvilināts) tādam labāk pirms Dievgalda izrunāties ar mācītāju nevis saņemt sev un citiem par apgrēcību

 9. Cody:


  Lielu lomu aizvilināšanā, t.i. pārkristīšanā spēlējis Latvijas Kristīgais radio ar savu apšļakstīšanu.
  Cik esmu runājis ar LELB draudžu brāļiem, tad nevar tā īsti pateikt, kurās draudzēs notiek kādas luteriskās ticības stiprinošas lekcijas. Manā nekad.
  Tad nu paliek LKR kā vienīgais uzticamības avots. Ja, labi filtrē, tad ir noderīgs.

 10. Roberto:


  Savulaik Luterisma mantojuma fonds aicināja interesentus pieteikties izbraukuma vieslekcijām http://www.lmf.lv/garigums-un-dieva-aicinajumi/

 11. Cody:


  Šo piedāvājumu izplatīju draudzē. Nebija nekādas atsaucības ne no vienas puses-ne mācītāja, ne valdes, ne padomes, ne pērminderu, ne baznīcēnu.
  Jā, tikai tad uzzināju, ka mana baznīca (ēka Elijas ielā) ir valde un padome ar padsmitiem locekļu, un mācītāju, un baznīcēniem, kas kristīti un iesvētīti mātes organizācijā LELB.
  Līdz šim neesmu sapratis to lielo pretestību pret Luterisma mantojuma fonda vieslekciju.
  Varbūt +Rīgas archibīskaps bārsies?

 12. Roberto:


  Cody, tas ir jau tas LELB traģisms – saukties pat luterisku, bet likt šķēršļus luterisma popularizēšanai (stiprināšanai).. toties Alfa kursi (anglikāņu), svētceļojumi (katoļu), klosteri (pravoslavu) u.c. anomālijas tiek kultivētas uz urā

 13. Cody:


  Nezināju, ka Alfa kursi ir anglikāņu. Manā draudzē tie iznīka pāris sezonās. Kā teica augusta mēneša viesmācītājs Ainārs Rendors, tad tas bija loģiski, un paldies Dievam par to.

  Šogad Mazirbes rekolekciju centrā rullēja pareizticība-klosteri, igumeni, miroņu pīšļu pielūgšana, svētceļojumi Krievijas klosteros. Iepriekšējo gadu Ignācija kurss kaut kā palika ēnā, laikam pareizticība ar katolicismu nedraudzējas, ir stiprāka.

  Priesteris Jānis Bitāns pēc lekciju brīvajā laikā palepojās ar anektodēm par homoseksuālistiem un pederastiem, bērnu izmantotājiem īpaši smalkā perversā veidā. Ļoti nožēloju, ka pametu šo kompāniju nepateicis, lai šis izmazgā savu muti. Nesaprotu, kā mācītājs kaut ko tādu varētu runāt, un no kāda uzklausīt, ja tikai šādu perversiju pats nav izdomājis.

  Nesaprotu, kāpēc mūsu Jēzus draudzes bijušais mācītājs Kārlis Irbe tik spēcīgi ir pakļāvies Jānim Bitānam, uzskata to par garīgo tēvu.

 14. Roberto:


  Cody, par nožēlu viens no minētajiem tipāžiem uz perversijām (vismaz ar vārdiem) bija tendēts jau tajā laika, kad sevi pozicionēja kā “harizmātiskais [mēlēs runājošs] luterānis”..

  Viens no hipsteru trendiem ir (garas) bārdas, iespējams tas aizrauj puskoklēcējluterānu, lai gan bārda pati par sevi nav itin nekas – Luters savulaik arī bija atlaidis:

  Luters ar bārdu

  bet šķiet pāri visam problēma slēpjas vai vadības (episkopāli-sinodālās, kur bīskapi norāda uz sinodi, kura savukārt apgalvo, ka noteicošais ir bīskapu kolēģijas lēmums), kas bezzobaini reaģē uz mācības un prakses novirzēm

 15. Cody:


  Sanāk, ka tas minētais tipāžs ar savām perversijām ir bijis zināms sen, t.i. J.Bitāns?
  Vai es ko nesaprotu? Vai A.Rendors?

 16. Roberto:


  Cody visu saprot parezi

 17. Cody:


  Nē, nesaprotu.

 18. Roberto:


  Cody, tas nebija jautājums, bet apstiprinājums…Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.