235. Kāds ceļš jāstaigā Kristus Baznīcai šajā laicīgās zemes dzīves posmā?


Tava dvēsele ir nemirstīga

Dievs dzīvniekus ir radījis savādāk nekā cilvēku. Vienīgi cilvēkam Dievs devis nemirstīgu dvēseli. “Dievs Tas Kungs radīja cilvēku no zemes pīšļiem un iedvesa viņa nāsīs dzīvības dvašu; tā cilvēks tapa par dzīvu dvēseli.” [1.Moz.2:7]

Tava dvēsele ir nemirstīga

Grēka dēļ cilvēka miesā ienāca nāve. “Tiešām, pīšļiem būs atkal atgriezties atpakaļ zemē un kļūt par to, kas tie iepriekš bijuši, un garam atkal atgriezties atpakaļ pie Dieva, kas to ir devis.” [Sal.māc.12:7]

Protams, ir reliģiskas kustības, kas noliedz dvēseles nemirstību. Viņi māca, mirstot mirst viss, jo dvēsele nepastāv bez miesas. Būtībā šādi novirzieni noliedz dvēseles eksistenci.

Jēzus Kristus mācīja savādāk. Saskaņā ar Viņa vārdiem, dvēseli nevar nonāvēt. Viņš brīdina: “Nebīstieties no tiem, kas miesu nokauj un dvēseli nevar nokaut; bet bīstieties vairāk no tā, kas miesu un dvēseli var nomaitāt ellē.” [Mt.10:28]

Cilvēks ir kas vairāk nekā zeme. Viņš nav dzīvnieku pasaules sastāvdaļa nedz evolūcijas produkts, bet kā īpašs Dieva radījums, ir radījums ar augstu atbildību. Tiesa, grēks arvien cilvēku pazemojis pat zemāk par dzīvniekiem, bet reiz viņš attapsies savas atbildības priekšā, no kuras dzīvnieki ir brīvi.

Dvēseles nemirstība ir mierinājums tiem, kas paļaujas uz Kristu. Miesu var nogalināt, bet dvēseli – nē!

Kristietim nav jābaidās nedz no krusta, nedz no vajāšanām, nedz no mocekļa nāves. Mēs līdz ar Pāvilu varam sacīt: “Es kāroju atraisīties un būt kopā ar Kristu, kas ir daudz, daudz labāk. ” [Fil.1:23]

Tāpat mēs zinām, ka zemei nodotais reiz celsies augšā. Mocekļi netika pienācīgi apglabāti, bet arī viņos Dievs parādīs Savu spēku un godu.

Mums ir izpirkuma maksa Jēzus asinīs, grēku piedošana Viņā neizmērojamā žēlastībā. Kristus ir mūsu dvēseļu enkurs. Viņš rūpējās par mūsu dvēselēm, tādēļ mēs bez šaubām būsim un paliksim patvērumā.

Birkas: , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.