64. Kad mēs kalpojam saviem vecākiem?Tu redzi arhīvu par nemirstīgā dvēsele

Tava dvēsele ir nemirstīga

Dievs dzīvniekus ir radījis savādāk nekā cilvēku. Vienīgi cilvēkam Dievs devis nemirstīgu dvēseli. “Dievs Tas Kungs radīja cilvēku no zemes pīšļiem un iedvesa viņa nāsīs dzīvības dvašu; tā cilvēks tapa par dzīvu dvēseli.” [1.Moz.2:7]

Tava dvēsele ir nemirstīga

Lasīt tālāk »Dzīve pēc nāves

Viņš, kas Kristu Jēzu uzmodinājis no miroņiem, arī jūsu mirstīgās miesas darīs dzīvas ar Savu Garu, kas ir jūsos (Rom.8:11).

Dzīve pēc nāves

Lasīt tālāk »