256. Kas mūs mudina lūgties?


Par izpirkšanas brīnumu

Apkoposim visu būtiskāko, ko Svētie Raksti saka par Kristus darbu: “Viņš bija ievainots mūsu pārkāpumu dēļ un mūsu grēku dēļ satriekts. Mūsu sods bija uzlikts Viņam mums par atpestīšanu, ar Viņa brūcēm mēs esam dziedināti.” [Jes.53:5]

Par izpirkšanas brīnumu

“Redzi, Dieva Jērs, kas nes pasaules grēkus!” [Jņ.1:29] “Cilvēka Dēls nav nācis, lai Viņam kalpotu, bet lai Viņš kalpotu un atdotu Savu dzīvību par daudziem.” [Mk 10:45] “Mūsu grēkus Viņš Savā miesā uznesa pie krusta staba, lai mēs mirtu saviem grēkiem.” [1.Pēt.2:24]

Arī nākotnes vīzijās Jāņa atklāsmes grāmatā [5:9] skan gaviles par izpirkšanas brīnumu: “Tu esi cienīgs ņemt grāmatu un atvērt tās zīmogus, jo Tu tapi nokauts un esi atpircis Dievam ar Savām asinīm cilvēkus no visām ciltīm, valodām, tautām un tautībām…”

Atpirkti Dievam – jau paši šie vārdi izteic izmisuma pilno, problemātisko situāciju, ko grēks ir izraisījis šai pasaulē: Dievs turpina zaudēt Savus bērnus. Tā vien liekas, ka Viņš stāv izvēles priekšā – vai nu aizliegt Savu būtību, vai arī ļaut Saviem bērniem iet bojā. Šīs lielās dilemmas radītā spriedze ir jūtama visā Bībelē. Tas ir tā, it kā visi debesu spēki notrīsētu, kad cilvēki uzbrūk pašam Dieva Dēlam. Kas tagad notiks?

Viņš atpirka grēciniekus Dievam. Ar Savām dārgajām asinīm Viņš tos izglāba no Dieva dusmības lāsta, kurš nogalinātu viņus bez žēlastības. Un visas debesis gavilēja un joprojām gavilē par Dieva neaptveramo nodomu.

Birkas: , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.