203. Ko Bībele māca par Jēzus uzkāpšanu debesīs?


Paliekot Kristū, jūsu lūgšanas tiks piepildītas

Nav citu Jēzus vārdu, kuriem būtu vēl grūtāk noticēt kā šim apsolījumam, ka Viņš jums dos visu, ko vien jūs lūgsiet: “Jūs varēsit lūgt, ko gribat, tas jums notiks” (Jņ.15:7). Tā tas tiešām ir! Jēzus ir sacījis: “Jūs varēsit lūgt, ko gribat!” Šis apsolījums izklausās neticams un var jūs rosināt uz domām, ka Jēzus šeit runā par kādu burvestību!

Paliekot Kristū, jūsu lūgšanas tiks piepildītas


KĀ SAPRAST ŠO NETICAMO JĒZUS APSOLĪJUMU?

Šo Jēzus lūgšanas apsolījumu jūs varat saprast tikai kontekstā ar mācību par palikšanu Viņā.

Jēzus attiecības ar jums ir konteksts, kurā Viņš dod šo pārsteidzošo apsolījumu. Jēzus apraksta šīs attiecības, salīdzinādams tās ar vīnakoku un tā zaru. Vīnakoks caurcaurēm ietekmē un pat pārvalda zaru. Tas nozīmē, ka, līdzko Tēvs jūs uzpotē Jēzum, jūs topat cieši savienots ar Viņu un Viņa griba kļūst par jūsējo. “Ne tu nes sakni, bet sakne nes tevi!” (Rom.11:8, Gal.2:20).

Tāpat arī otrādi, kā to skaidro apustulis Pāvils: “Miesīgais cilvēks [tas, kurš nav uzpotēts Jēzum un kuru nevada Kristus] nesatver to, kas nāk no Dieva Gara; jo tas viņam ir ģeķība, viņš to nevar saprast, jo tas ir garīgi apspriežams.” Šāds cilvēks arī lūgs pēc tā, kas tīkams viņa miesai, nevis pēc tā, kas tīkams Kungam. Tālāk apustulis pasludina labo vēsti: “Garīgais cilvēks [ir uzpotēts Jēzum, un viņam ir].. Kristus prāts” (1.Kor.2:14–16). Un tādēļ, ka viņam ir “Kristus prāts”, viņš arī lūgs pēc tā, kas ir tīkams Jēzum. Pāvils saka: “Līdz ar Kristu esmu krustā sists, bet nu nedzīvoju es, bet manī dzīvo Kristus” (Gal.2:20). Tā kā Kristus dzīvo jūsos, Viņa lūgšana kļūst par jūsu lūgšanu.

KRISTUS TAISNĪBA IR LŪGŠANAS PAMATS

Jēkaba vēstulē 5:16 mēs lasām: “Daudz spēj taisna cilvēka lūgšana.” Daži domā, ka šajā Bībeles vietā ir runa par to, ka šķietami taisnu un svētu cilvēku lūgšanas ir īpaši iedarbīgas. Tas ir kļūdains Dieva vārda un Viņa mācības par lūgšanu skaidrojums. Pareizā izpratne ir šāda: kad jūs paliekat Kristū un Viņš paliek jūsos, Kristus taisnība tiek pasludināta par jūsējo. Tad arī jūsu lūgšanām Kristus taisnības dēļ būs liels spēks. Viss ir atkarīgs no vienības ar Jēzu un Viņa taisnības.

KRISTUM TĪKAMA LŪGŠANA IR CĪŅA

Iepriekš sacītais nenozīmē, ka, tiklīdz esat kļuvis par kristieti, jūsu lūgšanas pēkšņi vairs nemaz neietekmē jūsu miesīgais prāts un tās visas ir Jēzum pa prātam. Pat lūgšanā
jums nāksies cīnīties ar savas miesas iegribām (Rom.7:18–19). Tomēr, aizvien vairāk un vairāk paliekot Jēzū, jūs lūgsiet to, ko Kristus vēlas, tādējādi kalpodami Viņam un Viņa baznīcai.

Ja jūs Kristībā topat savienoti ar Kristu (Rom.6:3–11) un arī turpmāk paliekat un pieaugat Viņā, jūs vairs neuzskatāt Jēzus pārsteidzošo lūgšanas apsolījumu par ko līdzīgu burvestībai. Jūs saprotat, ka Kristus — Vīnakoks uztur jūsu prātu un vada jūsu domas. Viņš liek jums vēlēties to, kas pagodina Viņu un Viņa valstību. Lūgdamies ik dienas, līksmojiet par Jēzus brīnišķīgo apsolījumu, ko Viņš jums devis: “Ja jūs paliekat Manī un Mani vārdi paliek jūsos, jūs varēsit lūgt, ko gribat, tas jums notiks” (Jņ.15:7).

    Mīļais Kungs Jēzu, uzturi vienotību mūsu starpā. Tavam dzīvinošajam spēkam ieplūstot manī, vadi manas domas un dari, ka varu ar prieku sacīt: “Man ir Kristus prāts.” Tad savās lūgšanās es aizvien vairāk lūgšu pēc tā kas kalpo nevis manai miesai, bet Tev un Tavai brīnišķīgajai valstībai. To paļāvīgi lūdzos Tavā svētajā vārdā. Āmen.

Birkas: , , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.