340. Kas ir personīgā bikts biktstēva priekšā?


Neliels duncis garīgu briesmu brīžos

Luters par apakšvirsrakstu Mazajam katehismam izvēlējās grieķu vārdu ἐγχειρίδιον jeb neliels duncis, lai garīgu briesmu brīžos viņu grāmata būtu pa rokai.

Neliels duncis garīgu briesmu brīžos


Mārtiņa Lutera rakstītā grāmata ietvēra īsus paskaidrojumus par dekaloga, Apustuļu ticības apliecības un lūgšanas Mūsu Tēvs doktrināro saturu. Tiem viņš pievienoja tikpat īsus Kristības un Svētā Vakarēdiena skaidrojumus, pamācību, kā izsūdzēt grēkus, kā arī rīta un vakara un galda lūgšanas.

Katehismu priekšvārdi precizē pestīšanai izšķirošo, un lokalizē visiem cilvēkiem visos laikos derīgo tieši Saksijas XVI gadsimta pilsoņu situācijā.

Apskatot katehismus kopā ar priekšvārdiem var secināt, ka katehismu saturs ir pārlaicīgs, bet priekšvārdi ir lokāli, vai precīzāk sakot lokālāki.

Birkas: , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.