110. Kā mums pienākas runāt par savu tuvāko?


Rakstu princips ētikā

Secinājums, ka ētikā saistoši un pielietojami ir Svētie Raksti, pamatojas Svēto Rakstu izpratnē.


Ja Rakstus aplūko no to tekstu vēsturiskās nosacītības viedokļa, ja tos uztver kā Dieva vārdos, tad izvirzās jautājums, ciktāl ikreizējos mainīgajos vēsturiskajos un sabiedriskajos apstākļos bibliskie rīkojumi var būt saprotami un pielietojami. Pie šādiem priekšnosacījumiem ētikai izvirzās uzdevums biblisko tekstu saskaņot ar ikreizējo situāciju. Šādā kārtā situācija iegūst normatīvu funkciju.

Turpretī, ja Svētos Rakstus uzskata par Trīsvienīgā Dieva vārdu, kuru Viņš runā, kurā Viņš dara zināmu savu prātu un ar kuru Viņš darbojas, tad kristīgā ētika vienmēr balstīsies uz Dieva rīcību Savā vārdā un tā darbību – glābšanā un tiesā, saprašanā un stūrgalvīgā apmātībā, paklausībā un nepaklausībā, tātad, pestīšanas norisē. Šādā kārtā ikreizējo situāciju nosaka un izgaismo Dieva vārds.Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.