248. Kāpēc tu tici, ka ir mūžīgā dzīvošana?


Miera nesēji

Saprātīgs cilvēks nevēlas karu. Pieredzējis cilvēks atzīst, ka trausls miers ir labāks nekā labs strīds.

Miera nesēji

Valstu vadītāji, kas apzinās savu atbildību, rūpējas par mieru un vairākums viņus šajos centienos atbalsta. Mēs augsti vērtējam mieru un miera nesējus.

Bībele augsti vērtē laicīgo mieru. Tā aicina “Tad nu es pamācu tevi vispirms turēt lūgšanas, pielūgšanas, aizlūgšanas, pateicības lūgšanas par visiem cilvēkiem, par valdniekiem un visiem, kas ir augstā amatā, lai mēs dzīvotu mierīgu un klusu dzīvi visā dievbijībā un cienībā.” [1.Tim.2:1-2]

Bet Bībele runā arī par garīgu mieru, kura sasniegšanai Dievs sūtīja pasaulē savu Dēlu.

Starp Dievu un cilvēku valdīja ienaids. Cilvēks pārkāpa Dieva gribu un tādējādi atrodas zem Dieva lāsta. Grēkā krišanas sekas ir tādas, ka dabiskais cilvēks nemīl Dievu, bet gan ienīst Viņu.

Bet Dieva mīlestība atklājas tajā, ka Dievs ar mums nav atmaksājis pēc mūsu nopelniem, bet gan salīdzinājis mūs ar Sevi. “Jo Dievs bija Kristū un salīdzināja pasauli ar Sevi, tiem viņu grēkus nepielīdzinādams, un ir mūsu starpā licis salīdzināšanas vārdu.” [2.Kor.5:19] “Mēs, kas bijām naidā ar Dievu, tikām salīdzināti ar Viņu Viņa Dēla nāvē.” [Rom.5:10] “Viņš ir mūsu miers.” [Ef.2:14] “Un atnācis pasludināja mieru jums.” [Ef.2:17]

Kristus panāca mūžīgu izlīgumu starp Dievu un cilvēku, kad Viņš samaksāja Dieva par mūsu grēkiem izpirkuma maksu. Tā ir tīrā Dieva mīlestība, pilnīga žēlastība un žēlsirdība.

Šo mieru mums pasludina Evaņģēlijs. Sirdsapziņa, kas sajūt Dieva apsūdzības, tiek atbrīvota no savām bailēm. Mūsu grēki tiek atzīti par piedotiem dārgajās un pestījošajās Jēzus Kristus asinīs. “Viņa vārds ir: Miera valdnieks.” [Jes.9:5]

Viņš sirdī nes tādu mieru, ko mūsu prāts neaptver un jūtas nespēj aprakstīt.

Tā kā grēks mūsos arvien paliek kamēr dzīvojam, tad mūsos norisinās cīņa, neskatoties uz to, ka mums ir miers ar Dievu. Mūsu grēki draud apslēpt Dieva mīlestību mūsu acīm, un liek aizmirst ar Dievu noslēgto miera līgumu.

Tādēļ mēs nevaram mieru balstīt uz savām sajūtām, bet vienīgi Evaņģēlija apsolījumos, kurā mums ir paša Dieva dota miera garantija. Pie tā mums jāturas ļoti cieši.

Kristus valstība ir miera valstība. To jau pavēstīja eņģeļi Kristum piedzimstot. To iemanto ticībā. To izplata Evaņģēlija sludinātāji, kas ir īsti garīgā miera nesēji.

Kad esam samierināt ar Dievu, mēs vēlamies dzīvot mierā ar tuvāko, viņam piedot, nolīdzināt viņa kļūdas – īsi sakot – viņu mīlēt.

Birkas: , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.