150. Ko Dievs ir darījis zināmu par Viņa personu darbiem?Tu redzi arhīvu par miers

Par mieru

Lai viņš novēršas no ļauna un dara labu, lai viņš meklē mieru un dzenas pēc tā. [1.Pēt.3:11]

par mieru ar Dievu

Lasīt tālāk »Svētā Gara spēkā

Bet cerības devējs Dievs lai piepilda jūs ar visu prieku un mieru ticībā, lai jūs kļūtu bagāti cerībā Svētā Gara spēkā. [Rom.15:13]

Lasīt tālāk »


Trīs dāvanas

Pie Tēva un Dēla iemājošanas (Jņ.14:23) un Svētā Gara sūtīšanas pievienojas dāvanas (Jņ.14:27-31), kuras Jēzus dāvā saviem mācekļiem, kad atstāj viņus.

Trīs dāvanas

Lasīt tālāk »


Miera nesēji

Saprātīgs cilvēks nevēlas karu. Pieredzējis cilvēks atzīst, ka trausls miers ir labāks nekā labs strīds.

Miera nesēji

Lasīt tālāk »


Svētīgais miers

“Ja iespējams, no savas puses, turiet mieru ar visiem cilvēkiem.” [Rom.12:18]

Svētīgais miers

Lasīt tālāk »