123. Ko Dievs sola tiem, kas Viņu mīl un tur Viņa baušļus?


Skeptiķu bībele: Cik nogalinājis Dievs?

Kādā interneta vietnē, kura nosaukta par skeptiķu bībeli, atradu, manuprāt, interesantu tabulu. Tajā skeptiķi, jeb neticīgie, uzskaitījuši “slepkavības,” kuras paveicis Dievs. Citiem vārdiem sakot, viņi uzskaitījuši grēka dēļ sodītos sākot ar Ābrahāma laikiem. Lūk, ir arī tāds viedoklis.

Skeptiķu bībele: Cik nogalinājis Dievs

Noslepkavotie Kopā pavisam
Lata sieva par atskatīšanos. 1.Moz.19:26 1 1
Gers, kas bija ļauns tā Kunga acīs. 1.Moz.38:7, 1.Lku.2:3 1 2
Onans par sēklas izkaisīšanu zemē. 1.Moz.38:10,

1 3
Farons, 600 virsnieki un visa armija. 2.Moz.14:8-26

601+ 604+
Par dejošanu ap zelta teļu. 2.Moz.32:27-28, 35, 3000 3604+
Ārona dēli par svešanas uguns pienešanu Kungam. 3.Moz.10:1-3,
4.Moz.3:4, 26:61,
2 3606+
Zaimotājs. 3.Moz.24:10-23 1 3607+
Vīrs, kas lasīja malku sabatā. 4.Moz.15:32-36 1 3608+
Korahs, Datans un Abirāms un viņu ģimenes 4.Moz.16:27 12+ 3620+
Sadedzināti par sacelšanos. 4.Moz.16:35 250 3870+
Kurnētāji 4.Moz.17:14 14,700 18,570+
Par netiklību ar moābiešu meitām 4.Moz.25:9 24,000 42,570+
Midiāniešu apkaušana (izņemot 32 000 jaunavas) 4.Moz.31:1-35 90,000+ 132,570+
Ahans un viņa ģimene par ņemšanu no aizliegtā. Joz.7:10-12 5+ 132,575+
Visi Ajas iedzīvotāji. Joz.8:1-25 12,000 144,575+
Pieci karaļi. Joz.10:24-26 5 144,580+
Kānaāniešui un ferisieši. Soģu 1:4 10,000 154,580+
Moāba ķēniņš. Soģu 3:15-22 1 154,581+
Moābieši. Soģu 3:28-29 10,000 164,581+
Midiānieši. Soģu 7:2-22 120,000 284,581+
Samsons tā Kunga spēkā. Soģu 13:19 30 284,611+
Tā Kunga Gars nāk pār Samsonu. Soģu 14:14-15 1000 285,611+
Samona terora akts. Soģu 15:27-30 3000 288,611+
Benjamīna cilts. Soģu 19:35-37 25,100 313,711+
Atkal Benjamīna cilts. Soģu 19:44-46 25,000 338,711+
Par ielūkošanos derības šķirtā. 1.Sam.6:19 50,070 388,781+
Filistieši. 1.Sam.14:14 20 388,801+
Agags. 1.Sam.15:32-33 1 388,802+
Nābals. 1.Sam.25:38 1 388,803+
Uza par derības šķirsta pieturēšanu 2.Sam.6:6-7 1 388,804+
Dāvida un Basebas bērns. 2.Sam.12:14-18 1 388,805+
Septiņi Saula pēcnācēji. 2.Sam.21:6-9 7 388,812+
Mēris par tautas skaitīšanu. 2.Sam.24:13; 1.Lku. 21:7 70,000+ 458,812+
Pravietis, kas noticēja cita pravieša meliem. 1.Ķēn.13:1-24 1 458,813+
Baala priesteri. 1.Ķēn.18:22-40 450 459,263+
Aramieši (Sīrieši). 1.Ķēn.20:28-29 100,000 559,263+
Citi aramieši. 1.Ķēn.20:30 27,000 586,263+
Lauva saplosa vīru, kurš nesita pravietim. 1.Ķēn.20:35-36 1 586,264+
Ahasja par elkdievību. 2.Ķēn.1:2-4,17; 2.Ķēn.22:7-9 1 586,265+
Uguns sadedzina karavīrus. 2.Ķēn.1:9-12 102 586,367+
Lāči saplosa bērnus, kas izsmēja Elīsas plikpaurību. 2.Ķēn.2:23-24 42 586,409+
Virsnieks. 2.Ķēn.7:17-20 1 586,410+
Jezebele. 2.Ķēn.9:33-37 1 586,411+
Lauvas saplosa ieceļotājus. 2.Ķēn.17:25-26 3+ 586,414+
Guļošais asīriešu karaspēks. 2.Ķēn.19:35; 2.Lku. 32:21; Jes.37:36 185,000 771,414+
Sauls 1.Lku. 10:14 1 771,415+
Israēls nodots Jūdas rokās. 2.Lku. 13:15-17 500,000 1,271,415+
Jerobeams 2.Lku. 13:20 1 1,271,416+
Kušīti (etiopieši). 2.Lku. 14:9-14 1,000,000 2,271,416+
Joahass saslimst, un tam izkrīt iekšas. 2.Lku. 21:14-19 1 2,271,417+
Jūdas karavīri. 2.Lku. 28:6 120,000 2,391,417+
Ecehiēla sieva. Ec.24:15-18 1 2,391,418+
Ananija un Sapfira Ap.d.5:1-10 2 2,391,420+
Herods Ap.d.12:23 1 2,391,421+

Birkas: , , , ,Abonē šīs atsauces.


Līdzīgās e-publikācijas

Viena atsauce par “Skeptiķu bībele: Cik nogalinājis Dievs?”

  1. Juris:


    Es tiku rēķinājis tieši tāpat. Tas tikai vēlreiz apliecina, ka Bībeli nedrīkst sākt lasīt no Vecās derības. Bibeles izdevēju vietā es šo problēmu risinātu tieši : JD ievietotu sākumā, VD – beigās.
    Starp citu, JA ZINAM kaut vienu, kurš sākot lasīt Rakstus ir pamanījis tikai līķu kaudzes, JA ZINAM, bet neko nedaram, vai daram pa vecam, vai tas nevelk uz atbildību par apgrēcinātām dvēselēm? Ir vērts šo ņemt vērā…Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.