163. Kā Dieva tēls mūsos var atgriezties?


Mēs tik maz ticam un tik maz alkstam saņemt no Tā Kunga

Pie Tā Kunga netrūkst ne spēka, ne palīdzības, ne dāvanu, ne žēlastības. Nē, pie Dieva vienmēr ir pietiekami daudz visu mums nepieciešamo spēku un dāvanu, ko Viņš grib un prot mums dot.

Mēs tik maz ticam un tik maz alkstam saņemt no Tā Kunga

Problēma ir tikai tā, ka mēs tik maz ticam un tik maz alkstam saņemt no Tā Kunga.

Vai tev, kas tik maz lūdz no savas dzīves Kunga un Dieva, ir tik daudz ticības un mierinājuma, prieka un apmierinātības, dievbijības un pazemības, mīlestības un labu darbu, cik esi vēlējies? Vai tu esi tik čakls un uzticīgs Dieva slavētājs, lūdzējs un Kristus vārda apliecinātājs, kāds esi vēlējies būt? Vai tev nekad nav jāpanes nekādas kārdināšanas un grēki, sātana un pasaules uzbrukumi? Vai tu esi pārliecināts, ka sātans neko ļaunu tev neizdarīs, tev pašam nezinot? Vai neesi līdzdalīgs nekādās līdzcilvēku garīgās un laicīgās nelaimēs, kuras vajadzētu nest aizlūgšanā Dieva priekšā? Īsi sakot, vai tiešām tu esi tik bagāts un visādā ziņā pašpietiekams, ka tev nekas nav vajadzīgs?

“Nē,” tu atbildi, “man ļoti daudz kā pietrūkst.” Kādēļ tad tu neilgojies neko saņemt no Viņa, kas saka: “Lūdziet, tad jums taps dots” un tāpat: “Es labprāt darīšu jums labu.” Bēdas, bēdas tev, kūtrā neticība un apstulbotās sirds tumsa, kas nekad neļauj mums baudīt un izmantot to labo, ko Tas Kungs grib mums dot!

Tāpēc mums jāceļ gaismā visi ticības stiprināšanas līdzekļi un jo īpaši tādos brīžos, kad mūs nomāc tumsa, posts un pārbaudījumi, kad grēks uzbrūk sirdsapziņai un mūs apņem dziļumi, kad Dievs, šķiet, atrodas tūkstošiem jūdžu tālumā un mēs nejūtam Dieva atbildes uz lūgšanām, un, jo vairāk un ilgāk mēs lūdzamies, jo ļaunums aug augumā.

Birkas: , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.