223. Ko nozīme tas, ka Draudze ir viena?


Lielā drāma laiku beigās

Un Viņš nostāsies tai dienā ar Savām kājām uz Eļļas kalna, kas Jeruzālemei priekšā austrumu virzienā. Un Eļļas kalns tad pāršķelsies vidū pušu divās daļās virzienā no saules lēkta uz saules rietu; starp abām kalna pusēm radīsies plata grava, tā ka viena kalna puse pavirzīsies uz ziemeļiem, bet otra uz dienvidiem. [Cah.14:4]

Lielā drāma laiku beigās


Pravietis Caharija garā redzēja lielo drāmu, kurai jānorisinās laiku beigās. Viņš redzēja, kā pagāni ielenc un iekaro Jeruzālemi. Neparasti, ka vienas pilsētas iekarošanai bija vajadzīgs tik liels dažādu tautu pulks. Taču pravietojuma saturs kļūst vieglāk saprotams, ja šo notikumu aplūkojam kā nākotnes redzējumu.

Savā vīzijā pravietis redzēja, ka visa cilvēce ir apvienota zem viena vadoņa. Šie vārdi nepārprotami norāda uz visas pasaules diktatoru – antikristu [Atkl.13]. Piepildās kara nogurdinātu ļaužu augstākā vēlme un ilgas pēc pasaules vienotības, kas kļūst iespējama tikai zem antikrista tirāniskās varas. Sasniegta cilvēces vienotība, taču tikai zem ļaunas varas režīma.

Pret šo lielo un vienoto fronti stāv maza minoritāte, kas vienīgā pretojas lielajam pūlim. Lai arī svētā Jeruzāleme cenšas atvairīt pagānu uzbrukumu, tomēr tā tiek iekarota. Antikrists satriec pretestību ar neaprakstāmu brutalitāti.

Taču tad lietu norisē iejaucas pats Kungs un karo pret antikrista vareno karaspēku. Ar Savām kājām Viņš balstās uz Eļļas kalna, jo Jeruzāleme ir ienaidnieku ielenkta. Dabas katastrofa krasi izmaina situāciju. Tas Kungs nāk ar Saviem svētajiem, ienaidnieks tiek sakauts, un no Jeruzālemes izplūst dzīvā ūdens straumes.

Savā nākotnes vīzijā pravietis skatīja šo lielo un izcilo dienu. Tagad mēs saprotam, ka Jēzus, runādams par dienu, kad kopā ar eņģeļiem atgriezīsies spēkā un godībā, norādīja tieši uz Caharijas vārdiem [Mt.25:31; Mk.8:38].

Dieva bērni zina, ka Jēzus atgriezīsies, un gaida Viņa atkalatnākšanu. Mēs par to esam lasījuši Bībelē, tāpēc gaidām dienu, kad apsolījums piepildīsies.

Bet mazais pulciņš, pret kuru vēršas neticīgā pasaule, ir Dieva tauta. Kādu dienu Tas Kungs nāks pie Savas tautas un Viņam piederēs uzvara.

Birkas: , , , , , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.