92. Kāds ir laulības nolūks?


Lielu pārsteigumu diena

“Tad taisnie atbildēs Viņam un sacīs: Kungs, kad mēs esam Tevi redzējuši izsalkušu un Tevi paēdinājuši? Vai izslāpušu un Tevi dzirdinājuši? Kad mēs esam Tevi redzējuši kā svešinieku un Tevi uzņēmuši? Vai pliku un Tevi apģērbuši? Kad mēs esam Tevi redzējuši slimu vai cietumā un nākuši pie Tevis?” [Mt.25:37-39]

Lielu pārsteigumu diena


Diena, kad Jēzus nāks tiesāt dzīvos un mirušos, būs lielu pārsteigumu pilna.

Daudzi brīnīsies, ka tāda diena vispār pienākusi.

Citi būs šokēti, jo Jēzus viņus nepazīs un neatzīs. Viņš teiks: ejiet prom no Manis! Un Šādu domu viņi nebija pat pieļāvuši. Tie brīnīsies: kādēļ Jēzus mūs nelaiž iekšā?

Jā, Jēzus viņus nepazīs, jo tie neturēja par vajadzīgu darīt Viņa prātu. Protams, viņi sauca: “Kungs, Kungs!” Viņi bija aktīvi draudzes locekļi, pravietoja un Jēzus vārdā darīja brīnumus un zīmes [Mt.7:21-27], tomēr Jēzus tik un tā tos nepazīs.

Cilvēka dzīvē nav svarīgāka uzdevuma, kā tikt skaidrībā par savu stāvokli Dieva priekšā: vai es piederu Jēzum, vai esmu Dieva bērns un dzīvoju kopībā ar Viņu? Ja neesi Dieva bērns, tev vēl joprojām ir laiks, taču kādu dienu var būt par vēlu.

Arī patiesi ticīgi cilvēki tajā dienā būs ļoti pārsteigti, jo dzirdēs, ka viņi ir uzņēmuši Jēzu, devuši Viņam ēdienu un dzērienu, apmeklējuši Viņu slimnīcā vai cietumā. – Tie brīnīsies: mīļais Jēzu, kad mēs to visu esam darījuši?

Tas Kungs atbildēs: “Patiesi Es jums saku: ko jūs esat darījuši vienam no Šiem Maniem vismazākajiem brāļiem, to jūs esat Man darījuši.” – Ievēro, cik lielu nozīmi Jēzus piešķir tam, ko darām Viņa mazākajiem brāļiem. Ievēro, ka pat sīkākais darbiņš, ko Jēzus vārdā darām grūtdieņiem, Viņam ir nozīmīgs!

Jā, tā būs lielu pārsteigumu diena. Tāpēc neviens nedrīkst atstāt novārtā un aizmirst savas attiecības ar Dievu, lai kādu dienu arī mēs dzirdētu Viņu sakām: “Nāciet Šurp, jūs Mana Tēva svētītie, iemantojiet Valstību, kas jums ir sataisīta no pasaules iesākuma.” Tajā dienā mums vairs nebūs nekāda trūkuma un mēs būsim mājās.

Kungs Jēzu, dari mūs uzticīgus!

Birkas: , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.