330. Kurus draudzei ir tiesības aicināt sludināšanas amatā?


Kristus ir otrais Ādams

No Bībeles pirmajām trim nodaļām dziļi savā sirdī mums jāieraksta šī būtiskā patiesība: “Tātad, kā viena cilvēka vainas dēļ pasaulē ienācis grēks un ar grēku — nāve..” jā, “tātad, kā viena cilvēka pārkāpuma dēl pār visiem nākusi pazudināšana, gluži tāpat viena cilvēka taisnības darbs visiem nes taisnošanu uz dzīvību. Jo, kā ar viena cilvēka nepaklausību neskaitāmi kļuvuši grēcinieki, tāpat ar viena cilvēka paklausību neskaitāmi kļūs taisnoti” [Rom.5:12, 18-19].

Kristus ir otrais Ādams

Tas uz visiem laikiem ir pats galvenais, proti, Kristus ir otrais Ādams. Tāpat kā Dievs reiz visu cilvēci uzlūkoja Ādamā un līdz ar viņa grēku visus cilvēkus iekļāva grēkā, nāvē un pazušanā, tāpat Dievs ir uzlūkojis visus Kristū kā atpestītus un attaisnotus no grēka un pazušanas. Tagad cilvēkam nekas cits vairs neatliek kā nākt un saņemt to, kas jau izcīnīts, sagādāts un pasniegts.

Šo cildeno apģērbu var saņemt kā pilnīgi brīvu dāvanu, lai cilvēks nāktu kā. Viņa lielās žēlastības un svētības viesis un visas savas dzīves dienas, pateicoties Kristus nopelnam, saņemtu mūžīgu žēlastību par visiem saviem grēkiem un vājībām — grēku tam vairs nepieskaita, Bauslība vairs nepazudina un Dievs uz viņu vairs nedusmojas, bet mīl, gādā un apskauj to kā Savu mīļo bērnu un mantinieku ar Savu mūžīgo un nemainīgo mīlestību, kamēr vien tas pie Viņa nāk un tic Viņa žēlastībai un nopelnam.

Ak, mūžīgā žēlastība un mūžīgais miers! Mūsu dēļ Kristus stāv Tēva vaiga priekšā, mūsu dēļ — taisnīgs, mūsu dēļ — tīkams un svēts, mūsu dēļ — pilnīgs, tāpēc arī mēs esam tīkami un pilnīgi Viņā, jo, kā ar viena cilvēka nepaklausību mēs visi esam grēcinieki, tā ar viena cilvēka paklausību visi kļūst taisni! Patiesi cēla ir mūžīgā žēlastība!

Kungs, svētī mūs! Svētī mūs patiesībā — šajā glābšanas un dievbijības noslēpumā! Āmen.

Birkas: , , , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.