170. Ko tu nobeigumā apliecini ar vārdiem: "Tas ir tiešām tiesa"?


Kristus: Gaisma, kas iegrožo velnu

Lūk, kāds patiess stāsts. Pirms septiņdesmit gadiem kristiešu misionāri ieradās kādā indiāņu ciltī Dienvidamerikas centrālajā daļā. Ceļojot pa upi, viņus pēkšņi pārsteidza milzīgs vilnis, ko bija izraisījuši plūdi upes augštecē. Laiva apgāzās, visa ceļotāju bagāža izmirka, strauji tuvojās tumsa, un misionāriem neatlika nekas cits, kā iekurt ugunskuru upes malā un gatavoties naktij.

Kristus: Gaisma, kas iegrožo velnu

Nakts vidū viens misionārs ievēroja, ka viņu nometnei uzglūn divi lieli jaguāri. Lai arī reti, tomēr reizēm šie ap 2 metrus garie un gandrīz 150 kg smagie kaķveidīgie mēdz uzbrukt arī cilvēkiem. Ievērojuši, ka dzīvnieki nenāk tuvāk par ugunskura mesto gaismas loku, misionāri nolēma, ka viens no viņiem paliks nomodā, kurs uguni un tādējādi atbaidīs izsalkušos jaguārus. Ugunskura ugunij noplokot, samazinājās gaismas loks un dzīvnieki līda tuvāk nometnē dusošajiem misionāriem. Lai justos drošībā, misionāriem bija nepieciešama ugunskura liesma.

DIEVA VĀRDA GAISMA PATRIEC DĒMONUS!

Attēlā redzam, ka, ja kristieši pieturas pie Kristus gaismas (Viņa vārda un sakramentiem), šī gaisma patriec tumsas dēmonus: “Es esmu pasaules gaisma,” saka Kristus. “Kas seko Man, tas patiesi nestaigās tumsībā, bet tam būs dzīvības gaisma” (Jņ.8:12).

Priekšvārdā Lielajam katehismam Luters skaidro, kāds ir Dieva vārda gaismas spēks:

“Ja cilvēks darbojas ar Dieva vārdu, par to runā un to pārdomā, — tas ir lielākais palīgs pret velnu, pasauli, miesu un visām ļaunajām domām. .. Nav šaubu, ka vīraks vai citas kvēpināmās zāles velnam kaitē mazāk nekā Dieva vārds un baušļi, kad par tiem runā, dzied vai domā. Lūk.., no [kā] viņš bēg un ar [ko] viņu var aizdzīt.”

Luters turpina:

Tev tomēr katehisms būtu labprāt jālasa, jāpārdomā un jāpārrunā jau tādēļ vien, ka tā vari aizdzīt velnu un ļaunas domas; jo velns nespēj Dieva vārdu ne klausīties, ne paciest. Un Dieva vārds nav kaut kāda tukša pļāpāšana,.. bet, kā Pāvils Vēstulē romiešiem 1:16 saka, ka tas ir “Dieva spēks par pestīšanu ikvienam, kas tic”. Jā, tiešām, tas ir Dieva spēks, kas rada velnam dedzinošas sāpes un palīdz mums vairāk par visu, mūs stiprinādams un mierinādams.

Un vēl Luters norāda:

Jo mums tas viss [Dieva vārds], gluži kā dienišķā maize, ir vajadzīgs katru dienu, lai ik dienas turētos pretī tūkstoš mākslu meistara — velna — uzmācībai un uzbrukumiem.

BĪBELE PLAUKTĀ NESNIEDZ NEDZ GAISMU, NEDZ AIZSARDZĪBU!

Protams, ja mums Bībele vienkārši ir, taču mēs to nedz lasām, nedz uzklausām tās lasījumus, tad no tās ir tāds pats labums, kā no naktī neaizdegtas sveces. Jo mazāk jūs uzturaties Dieva vārda (paša Kristus — Jņ.1:4) gaismā, jo vieglāk velnam jums uzklupt. Izlaižot ikdienas Bībeles lasījumus un iknedēļas sprediķus par Dieva dzīvo vārdu, mēs līdzināmies šajā attēlā redzamajam cilvēkam. Ja viņš atradīsies ārpus ugunskura mestā gaismas loka, jaguāri viņu saplosīs! Tev ir pieejama aizsardzība no velna! Lasi Dieva dzīvo vārdu — Viņa doto gaismu un dzīvību. Liecies kristīties (Jņ.3:5). Regulāri uzņem Kristu Svētajā Vakarēdienā. Jēzus ir tā gaisma, kas tevi aizsargās: “Es esmu pasaules gaisma; kas seko Man, tas patiesi nestaigās tumsībā, bet tam būs dzīvības gaisma” (Jņ.8:12).

    Mīļais Debesu Tēvs, dod, ka regulāri uzklausu un lasu Tavu dzīvo vārdu! Dod, ka Svētajā Vakarēdienā varu regulāri uzņemt sevī Jēzu, pasaules gaismu! Ļauj, lai caur Tavu vārdu un sakramentiem manī spoži iespīd Jēzus gaisma un lai velnam neatliek nekas cits, kā vien atkāpties. Es pateicos Tev par šo dārgo apsolījumu: “Šī ir tā vēsts, ko esam no Viņa dzirdējuši un pasludinām jums, ka Dievs ir gaisma un Viņā nav it nekādas tumsības” (1. Jņ. 1:5). Jēzus, pasaules Gaismas, vārdā es tā lūdzos. Āmen.

Birkas: , , , , , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.