227. Kādas ir Kristus Draudzes pazīmes?


Ķēniņi, nāciet pie prāta

Tad nu, ķēniņi, nāciet pie prāta, ņemiet to vērā, jūs, zemes soģi! Kalpojiet Tam Kungam ar bijāšanu un ar sirds trīsām skūpstiet Dēlu. [Ps.2:10-11]

Ķēniņi, nāciet pie prāta

Kādēļ pravietis atstāj pūli ārpusē un runā tikai ar ķēniņiem un valdniekiem?

Protams, tādēļ, ka tad, ja valdnieki kalpo un paklausa Kristum, savam Kungam, arī tauta nevar rīkoties citādi. Turpretī tad, ja ķēniņi vajā vai nicina Dieva vārdu, tauta neko nespēj līdzēt.

Ja baznīcās un skolās viss notiek labi un pareizi, Kristus pratīs bagātīgi apveltīt valdniekus, pateikdamies viņiem. Bet, ja baznīcas un skolas – bez kurām Dieva vārds nevar tikt pie mums uzturēts – tiek atstātas novārtā, tur vainīgs nav neviens cits, kā valdība un lielie kungi. Tiem klāsies tā, kā sacīts šajā psalmā – viņi ies bojā, pieredzēdami Dieva dusmas.

Birkas: , , , ,Abonē šīs atsauces.


Līdzīgās e-publikācijas

Viena atsauce par “Ķēniņi, nāciet pie prāta”

  1. luterānis:


    Pateicība Kristum, vēsturē ir tūkstošiem ķēniņu,
    kas bijuši labi kristieši –
    sākot ar Kārli Lielo un beidzot ar mocekli Nikolaju Otro.Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.