314. Kāda ir „vecā” un kāda tā „jaunā” cilvēka būtība?


Septiņas Baznīcas iezīmes saskaņa ar Mārtiņu Luteru

“Vispirms šī kristīgi svētā tauta ir pazīstama ar to, ka tai ir svētais Dieva Vārds, lai arī tas ne visur tā notiek (seko norāde uz 1.Kor.3:11). Kur tu šo Vārdu dzirdi vai redzi, ka to sprediķo, tam tic, to apliecina un pēc tā dzīvo, tur lai tev nav šaubu, ka tur ir patiesa Ecclesia sancta Catholica, kristīgi svēta tauta, ja arī tā ir ļoti maza. Jo Dieva Vārds neatgriezīsies tukšā.” (Jes.55:11)

Septiņas Baznīcas iezīmes saskaņa ar Mārtiņu Luteru

“Otrkārt, Dieva tautu jeb kristīgi svētu tautu pazīst pēc svētā Kristības sakramenta, kur tas pareizi pēc Kristus kārtības top mācīts, ticēts un lietots.”

“Treškārt, Dieva tautu jeb kristīgi svētu tautu pazīst pēc svētā Altāra sakramenta, kur tas pareizi pēc Kristus iestādījuma tiek izdalīts, ticēts un saņemts. Jo tas ir arī ārēja zīme un dārga svētība, ko Kristus atstājis aiz sevis.”

“Ceturtkārt, Dieva tautu jeb svētos kristiešus pazīst pēc atslēgām, ko tie publiski lieto, tas ir, kā Kristus Mt.18:15 liek, ka kristietis jāsoda, kad tas grēko, un, ja tas nelabojas, tad tas jāsien (Mt.16:19; 18:18) un jāizstumj. Bet, ja viņš labojas, viņš atraisāms.”

“Piektkārt, Baznīcu ārēji pazīst pēc tā, ka tā Baznīcas kalpotājus iesvētī vai uzaicina, vai ieceļ amatos. Jo jābūt bīskapiem, mācītājiem vai sludinātājiem, kas publiski un īpaši iepriekš nosauktos četrus gabalus jeb svētumu izdala, sniedz un praktizē.”

“Sestkārt, svēto kristīgo tautu ārēji pazīst pēc lūgšanas, ka Dievu slavē un Viņam pateicas publiski. Jo, kur tu redzi un dzirdi, ka Tēvreizi lūdz vai mācās lūgt, vai arī dzied psalmus vai garīgas dziesmas pēc Dieva Vārda un pareizas ticības, it īpaši, ja ticību, desmit baušļus un katehismu skandē publiski, tur tu vari droši zināt, ka tur ir svēta kristīga Dieva tauta. Jo arī lūgšana ir viens no dārgajiem svētumiem, caur kuru viss top svēts.” (1.Tim.4:5)

“Septītkārt, svēto kristīgo tautu ārēji pazīst pēc svētā krusta svētuma, ka jāizcieš nelaimes un vajāšana, jāiztur dažādi velna, pasaules un miesas kārdinājumi un ļaunumi (kā lūdzam Tēvreizē), iekšēji jāpārvar bēdas, nedrošība, baiļošanās, ārēji – nabadzība, nicinājums, slimības, vājumi, lai līdzinātos savam galvam Kristum. Un jau tam vien jābūt iemeslam turēties cieši pie Kristus un pie Dieva Vārda un tātad ciest Kristus dēļ: “Laimīgi jūs esat, ja jūs manis dēļ lamās un vajās.” (Mt.5:11)

Birkas: , , , , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.