339. Kas ir mīlestības bikts tuvākā priekšā?


Kas ir Evaņģēlijs?

Es ļoti priecājos par Dieva izredzētības mācību, jo tā man atklāj, kas ir Evaņģēlijs. Varbūt kāds domā, ka visi jau to zina. Kas tad nezina, kas ir Evaņģēlijs?

Kas ir Evaņģēlijs?


Un tomēr visi to nesaprot, un tas ir liels ļaunums, ka daudzi iedomājas, ka labi to izprot. Tās ir bīstamas ilūzijas, kas novērojamas arī pie daudziem mācītājiem. Viņi domā tā: Evaņģēliju jau mēs zinām un to nav grūti pasludināt. Bet Dieva svēto gribu un bauslību, to gan nav viegli pasludināt mūsdienu cilvēkam. Tie, kas tā runā, patiesībā apgriež, visu ar kājām gaisā. Kas ir Dieva bauslība un ko tā saka, varbūt ir grūti aptverams mūsdienu cilvēkam, kas domā, ka pats nosaka savas dzīves principus. Tomēr cilvēki visos laikos nojauš, ka Dievs kaut ko prasa no mums un ka ceļš uz pestīšanu ved caur paklausību Dieva prasībām. To nav nemaz tik grūti aptvert.

Bet Evaņģēlijs – vēsts par glābšanu no žēlastības ticībā Jēzus pestījošās nāves, tā patiesi nav viegli aptverama lieta. Evaņģēlijs ir tas, “ko acs nav redzējusi un auss nav dzirdējusi, un kas neviena cilvēka sirdī nav nācis…” (1.Kor.2:9). Evaņģēlijs par pestīšanu Jēzus vārdā ir kaut kas svešs, nedzirdēts, neaptverams cilvēka sirdij. Tā ir vēsts, kurai nav nekā līdzīga citās reliģijās. Neviens līdz tam nevar aizdomāties, tādēļ šī vēsts ir jāsludina.

Kas ir Evaņģēlijs? Bieži tiek sacīts, ka tas ir Dieva piedāvājums mums. Bet tas ir pilnīgi maldinošs paskaidrojums. Mums bieži Evaņģēlijs tiek mācīts kā piedāvājums. Līdzīgi kā katru otro dienu mūsu pastkastītē ir kāds piedāvājums – kāds vēlas mums pārdot televizorus vai vārdnīcas, kāds pārtikas produktus. Par izdevīgām cenām. Kad mēs saņemam piedāvājumu, izvēle ir mūsu ziņā – mēs varam nopirkt televizoru, ja to vēlamies, un varant arī nepirkt. Bet mēs nevaram tā rīkoties, kad Evaņģēlijs nāk pie mums. Tad mēs vairs neesam suverēni, kam pieder visa izlemšana. Patiesībā mēs esam kā pazuduši grēcinieki, pakļauti Dieva dusmām savu grēku ceļā uz elli. Tāda ir patiesā situācija.

Tādēļ nav pietiekami sacīt, ka Evaņģēlijs ir “piedāvājums”. Nav pietiekami arī sacīt, ka tas ir “apsolījums”. Evaņģēlijs par pestīšanu Jēzū Kristū ir vēstījums par dievišķo apsolījumu, kas ir piepildīts. Tas ir vārds, kurš pavēsta, ka Dievs piepildījis savus solījumus, sūtīdams pazudušajiem cilvēkiem Pestītāju. Apsolījumi ir piepildīti Jēzū Kristū, Dieva Dēlā – mūsu brālī. Grēks ir salīdzināts! Parāds samaksāts! Dievs Kristū salīdzināja pasauli ar sevi, cilvēkiem viņu grēkus nepielīdzinot (2.Kor.5:19).

Šī vēsts Svētā Gara spēkā spēj iedegt ticību grēcinieka sirdī. Ticība saņem Jēzu, un Viņa vārdā mēs esam glābti. Viņam pieder iniciatīva. Viss balstās Viņa žēlastībā, kas izredz grēcinieku.

Birkas: , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.