204. Ko Bībele māca par Jēzus sēšanos pie Tēva labās rokas?


Jēzus mūsu Skolotājs

Ja jūs Mani būtu pazinuši, jūs būtu pazinuši arī Manu Tēvu. [Jņ.8:19]

Jēzus mūsu Skolotājs


Tad nu arī neraugies ne atpakaļ, ne augšup, kā gribēdams jau iepriekš kaut ko uzzināt par Tēvu; tāpat nekas neiznāks. Bet dari tā – aizver acis un saki: es nezinu par Dievu un Tēvu neko citu, kā vien to, ko dzirdu par Viņu Kristus vārdos.

Jo viss, kas tiek sludināts vai izdomāts un atšķiras no šā vīra vārdiem, lai cik cēli un brīnišķīgi būtu tādi izdomājumi, nav pasludinājums par Tēvu, bet ir un paliek tikai aklums, maldi un pats velns.

Bet Kristus saka: “Kurš pazīst Mani, tas pazīst Manu Tēvu.” Jo Tēvs ir sacījis, ka Viņš atklāsies caur Dēlu.

Tā Viņš ved mūs ārā no visām augstajām skolām, no visu gudro ļaužu likumiem, no visu svēto ļaužu dzīves, no visām reliģijām un mācībām, sacīdams: “Kurš grib zināt, kas esmu Es, Dievs Tēvs, tam jāuzklausa Kristus, Mans Dēls.”

Birkas: , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.