155. Ko mēs apliecinām ar vārdiem - Visvarenais Radītājs?


Cits Jēzum, cits žīdu pasakām par Jēzu tic

“Šī ir pirmā zīme, ko Jēzus darīja Kānā Galilejā, atklādams Savu godību, un Viņa mācekļi sāka Viņam ticēt.” [Jņ.2:11]

Cits Jēzum, cits žīdu pasakām par Jēzu tic


Jēzus bija aicināts viesis kāzās Kānā, kur Viņš pārvērta ūdeni par vīnu. To redzēja visi, taču svarīgāko saskatīja tikai mācekļi.

Kalpi, kuri nesa ūdeni, labi zināja, kas bija noticis. Tāpēc nepagāja necik ilgs laiks, kad par brīnumu uzzināja visi klātesošie. Protams, visiem bija interesanti, jo kurš gan būtu ko tādu redzējis vai dzirdējis!

Tomēr tikai mācekļi saskatīja Jēzus godību. Tikai viņi saprata, ka šis brīnums bija īpaša zīme. Viņi ne tikai pamanīja ūdens pārvēršanu par vīnu, bet galvenais – ieraudzīja Viņu, kas to bija paveicis. Mācekļi Jēzus personu bija ieraudzījuši pavisam citā gaismā un bijīgi sāka Viņam uzticēties.

Jēzus vēlas cilvēkiem dod daudz labu dāvanu. Kaut arī cilvēki apgalvo, ka brīnumu laiks ir pagājis, tomēr mēs tam nevaram piekrist. Dievs vēl joprojām atbild uz lūgšanām. Viņš joprojām dziedina slimos, atjauno dzīvesprieku un sparu tam, kas zaudējis cerību, un dod Savu mieru pat nervu slimniekam.

Tās ir dārgas un vērtīgas dāvanas ikvienam, kas gatavs saņemt. Daudzi vēlas piedzīvot Jēzus veiktos brīnumus, tomēr ne visi šajos brīnumos saskata zīmes, uz ko tie norāda. Diemžēl viņi neierauga Jēzu un Viņa godību. Viņi redz un novērtē dāvanas, bet neierauga pašu dāvanu Devēju – Kungu Jēzu.

“Kad Tu esi mans, tad man nevajag ne debess, ne zemes!” saka Asafs [Ps.73:25]. Viņš bija sapratis lietas būtību.

Toreiz Jēzus pārvērta ūdeni par vīnu un cilvēki, kas nesaskatīja tajā neko vairāk, drīz šo notikumu aizmirsa. Un pat ja kādreiz atcerējās, tad vienīgi kā labu stāstiņu, ko pieminēt un pārrunāt. Turpretī Jēzus mācekļi šajā notikumā saskatīja zīmi – viņi ieraudzīja Jēzus godību. Viņi guva jaunu skatījumu uz Jēzus personu. Tāpēc šodien lasītajā pantā teikts, ka mācekļi sāka Jēzum ticēt.

Vai iepriekš viņi nebija ticīgi? Bija. Tomēr piedzīvotais lika pieaugt mācekļu ticībai un viņi ar jaunu prieku sekoja Jēzum.

Tāda ir arī mūsu pieredze, ja mūsu ticības skats ir allaž pievērsts Viņam.

Birkas: , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.