Ieskaties

2 komentāri par “Evaņģēlisks un ekumēnisks saturs

 1. Evaņģēlisks vienmēr ir ekumēnisks, ja saskan ar Svētajiem Rakstiem, savukārt kur nesaskan, tur ir cits evaņģēlijs un cits ekumēnisms…Vai ne tā?

 2. Nesaprotu šo jautājumu (apgalvojuma formā).
  Manā izpratnē ekumēnisms ir pasaulīgums (ar vispārpieņemtiem kārtības noteikumiem, kas balstīti ideoloģijā, reliģijā , totalitārismā u.c.).
  Un attiecināt šo terminu uz kristietību ir antikrista pirksts. Vajag lūkot vārdus/terminus tvert pēc to būtības:

  – – –

  Greek οἰκουμένη (oikouménē)

  Noun Edit
  oikumene (plural oikumenes)

  The civilized world or inhabited world, referring to the location and time in the known world where human civilization exists.

  – – –

  Ir cits vārds ar ko apzīmēt ticīgo kopienas un tas ir Baznīca, jebšu

  The Ecclesia or Ekklesia (Greek: ἐκκλησία) was the principal assembly of the democracy of ancient Athens. It was the popular assembly, open to all male citizens as soon as they qualified for citizenship…

  – – –

  Respektīvi, kristīgās ticības apliecināšana notiek nevis balstoties ekumēnismā, bet gan eklezioloģijā (nevis ārējā piederībā, bet vienprātīgā izpratnē).

  Kur šāda skaidra Kristīgās mācības izpratne izpaliek, tur Evaņģēlija sludināšana iegūst reliģiozas ceremonijas raksturu.

Atbildēt