261. Vai Dievs dzird katru lūgšanu?


Dievs daudzus mudina dažādos veidos

Ar godkārības palīdzību Dievs daudzus cilvēkus, kuri tiecas pēc goda un mantas, mudina nākt augstās kārtās, kļūt par valdītājiem, padomniekiem utt.

Dievs daudzus mudina


Vai gan citādi kāds tādus amatus pieņemtu?

Godkārībai gan ir jāpaliek katra amata pavēles un valdīšanas robežās, necenšoties iemantot to, kas tai nepienākas, un tāpat arī — nekaitējot ne tuvākajam, ne padotajiem.

Ar alkatības palīdzību Dievs daudzus piespiež domāt par to, kā viņi sevi uzturēs un paēdinās. Kurš gan bez šādas tieksmes strādātu grūtu darbu, cenzdamies iegūt sev kādu īpašumu un nodrošināt iztiku?

Jā, tad visas Dieva dāvanas, visi labumi aizietu postā. Taču alkatībai ir jāpaliek šajās noteiktajās robežās.

Ar baiļu un šaubu palīdzību Dievs daudzus mudina ticēt, turēties pie apsolījuma, smelties mierinājumu Kristū, kas grēciniekus izlīdzinājis ar Dievu, lai tie, ticībā attaisnoti, būtu mierā ar Viņu.

Birkas: , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.