Ieskaties

4 komentāri par “Rupjš baznīcas disciplīnas pārkapums

 1. Jāteic gan, ka baptistu draudzēs ir autonomija un tāpēc arī diezgan liela brīvdomība dažādos mācības jautājumos. Šodien ir draudzes, kur Vakarēdienu joprojām uzskata tikai par piemiņas mielastu, bet ir arī tādas, kur tas tiek saprasts kā patiesa savienošanās ar Kristus miesu un asinīm. Un ir arī atsevišķi cilvēki draudzēs, kas Vakarēdienu izprot tieši tā.

  No šejienes jautājums – vai tad Vakarēdiens,ko cilvēks būdams baptists bauda baptistu draudzē, bet saprot to kā Kristus miesu un asinis, nebūtu īsts vakarēdiens? Ko tad viņam darīt – vai tāpēc būtu jāmaina konfesija? vai arī Vakarēdienu jāiet saņemt uz luterāņu baznīcu? Diez vai tā būtu pareizi un diez vai paši luterāņi viņu laistu pie sava dievgalda. Un vai tas nenonāk pretrunā ar pašu luterāņu tēzi, ka ne jau no tā, kas dala sakramentus atkarīga to nozīmība, bet no Dieva žēlastības?

 2. aleksandrs bite:

  …apustulis norāda uz to, ka tur, kur nav ticības jeb mācības vienprātības, dievkalpojums – un līdz ar to arī Svētā Vakarēdiena saņemšana — nodara vairāk ļauna nekā laba…

  …Svētais Vakarēdiens tiek pareizi svinēts… kur Kristus baznīca pulcējas, lai Vakarēdiena maizē un vīnā saņemtu sava Kunga miesu un asinis…un kur … valda vienprātība galvenajos ticības jautājumos….

  ervīns:

  baptistu draudzēs ir autonomija un tāpēc arī diezgan liela brīvdomība dažādos mācības jautājumos.

  dr.m.luters:

  …Es uzskatu, ka tie visi liekami vienā katlā, proti, sakramentārieši un jūsmotāji, lai kādi tie būtu, viņi negrib ticēt, ka Kunga maize Vakarēdienā ir Viņa patiesā, dabīgā miesa, kuru bezdievis vai nodevējs ar savu muti saņem tieši tāpat kā Sv. Pēteris un visi svētie; kas tam – es saku – negrib ticēt, lai atstāj mani mierā un necer uz kopību ar mani; un citādi tas nebūs!”

 3. O! Kā tas skan! Tu no pareizajiem, kam paredzēta pestīšana, aizej pie nepareizajiem, kas taisnā ceļā dodas uz elli tikai tā nieka dēļ, ka nerunā pareizo vārdus, neklanās pareizā ritmā, atstāj savu kolekti nepareizajā upurtraukā, utt.utjpr. un ceri, ka tur nepareizā maize un sula tāpēc vien, ka tu tici, ka tavs Kungs un Pestītājs Jēzus Kristus ir upurējies arī Tevis dēļ, pārvērtīsies īstajā miesā un asinīs, kā tas notiek tikai pareizajā Baznīcā pie pareizajiem noteikumiem, pareizajiem rituāliem un pareizajiem vārdiem?! Naivais, atjēdzies, tur, kur tu esi, Jēzus tevi nemaz neredz, Viņš nenovērsdamies skatās tikai un vienīgi svētās un nemaldīgās Luterticīgās Baznīcas virzienā un visi pārējie Viņam ir svarīgi vienīgi kā potenciāli šīs Baznīcas apmeklētāji un klausītāji un Lutera priekšrakstu nenovirzīgi pildītāji.

 4. tev skaists vārds iedots – Peteris
  un tava neizpratne par garīgajām lietām mums nav sveša
  tik savā aklumā tu rubini kā teteris
  un neder draudziņ tev nekāda sveša ticība tik tevis paša
  – – –
  redzi, nav nekādas tādas īpašas “luteriskās” ticības
  mēs ticam un apliecinām, ka jebkurā vietā, kur vien Kristus evaņģēlijs tiek sludināts… neatkarīgi tā kurā pasaules malā un kuras konfesijas piederīgajiem… ir arī patiesi kristieši …
  – – –
  ja tu, vēl nekā nejēdz, tad labāk paklusē mutautiņā
  nekā izklāj visiem priekšā savas sirds glupību
  – – –
  tas ir kāpēc mēs allaž visiem atgādinām šo:
  lasi, domā, raksti
  lasi =(vispirms ievāc visu tev pieejamo informāciju par tēmu),
  domā =(izvērtē ko esi spējis savākt, ko no lasītā saproti, un kas vēl palicis neskaidrs)
  raksti =(padalies savos secinājumos; vai lūdz pēc papildus norādēm, kas papildinātu, apstiprinātu vai noraidītu sākotnējo tevis versiju par kādas lietas būtību)
  – – –
  tu taču nebūtu tik nekaunīgi iedomīgs, ka būtu nācis šurp lai pa taisno mūs pamācītu? Nevarētu taču būt, ka kāds varētu būt tik uzpūtīgi stulbs, ka iedomātos, ka viņu šeit kāds tūdaļ ņems vērā kā kādu garīgo autoritāti?

Atbildēt