38. Kā mums pienākas lietot Dieva vārdu?Tu redzi arhīvu par 2009.novembris.g

Par nāves sodu un cilvēka dzīves vērtību

Presē un televīzijā bieži gadās lasīt un dzirdēt diskusijas un dažādus viedokļus par cilvēka dzīvības vērtību. Dzīvība ir augstākā dāvana, ko Dievs cilvēkam ir devis, un nevienam nav tiesības to kādam atņemt. Bet kā ir ar nāves sodu, vai tas nav noziegums, ka sabiedrībā notiek tādas lietas?

Daudzi mācītāji, sabiedriskie un politiskie darbinieki ir pret nāves sodiem. Daudzās attīstītās valstīs tie jau atcelti. Tagad tas ir aktuāli arī Latvija. Ir arī dzirdēts, ka daži mācītāji uzskata, ka nāves sods nebūtu jāatceļ. Vai tad nāves sods nav pretrunā ar piekto bausli -”Tev nebūs nokaut!”?

Lasīt tālāk »Par svēto piesaukšanu

VAI IR JĀPIESAUC SVĒTIE, KURI IR ŠĶĪRUŠIES NO ŠĪS DZĪVES?

Nē, jo pielūgt ko citu nekā vienīgo Dievu ir grēks pret pirmo bausli (Mt.4:10). Pielūgšana ietver tā Kunga Vārda piesaukšanu visās bēdās (Ps.50:15), un Dievs nedod savu godu nevienam, kurš nav Dievs (Jes.48:11). Tāpēc arī Kristus lūgšanu ir veidojis tā, lai mēs piesauktu to, kurš ir un kurš tiek saukts Mūsu Tēvs debesīs, un nobeidzas ar vārdiem: Jo Tev pieder valstība utt.

Lasīt tālāk »


Pārraksta Bībeli otrādi

Kāds itālis ir pilnībā pretējā virzienā pārrakstījis Bībeli latīņu valodā un uzdāvinājis to Romas pāvestam, tādejādi cenšoties iekļūt Ginesa rekordu grāmatā.

Lasīt tālāk »


Kas ir šis vīrs?

Un, kad tie tuvojās Jeruzālemei un nāca pie Betfagas, pie Eļļas kalna, tad Jēzus sūtīja divus no Saviem mācekļiem un tiem sacīja: “Eita uz ciemu, kas jūsu priekšā, un tūdaļ jūs atradīsit ēzeļa māti piesietu un pie tās kumeļu. Atraisiet tos un vediet pie Manis. Un, ja kas jums ko sacīs, tad atsakait: Tam Kungam to vajag, tūdaļ Viņš jums tos atlaidīs.” Bet viss tas notika, lai piepildītos pravieša sludinātais vārds: sakait Ciānas meitai: redzi, tavs Ķēniņš nāk pie tevis lēnprātīgs, jādams uz ēzeļa un nastunesējas ēzeļa mātes kumeļa.- Un mācekļi nogāja un darīja tā, kā Jēzus tiem bija pavēlējis, atveda ēzeļa māti un kumeļu, uzlika tiem savas drēbes un sēdināja Viņu tur virsū. Bet daudz ļaužu izklāja savas drēbes uz ceļa, citi cirta zarus no kokiem un kaisīja tos uz ceļa, bet ļaudis, kas gāja Viņam priekšā un nopakaļ, kliedza un sauca: “Ozianna Dāvida dēlam, slavēts, kas nāk Tā Kunga Vārdā! Ozianna visaugstākās debesīs!” [Mt.21:1-9]

Lasīt tālāk »


Mēs tekam, steidzam, traucam [1]

Atnāciet pavalstnieki! Pats ķēniņš pie jums nāk.
Tie sen cereti prieki Jau rādities nu sāk.
Sateciet kristiti! Laiks ir saukt Ozianna
Ta Kunga atnākšanā; Ak sauciet ļautiņi!

Lasīt tālāk »