327. Sludināšanas amata pildītāji ...Kā lai tos vēl nosauc?Tu redzi arhīvu par 2008.maijs.g

Skudrulauva

Ir pienākusi pirmā skolas diena. Apgūt kukaiņu pasaules zinības skolotājas Skudras vadībā dodas gan mazais muzikants Sienāzītis, gan nepaklausīgais Bombardētājvabolis, gan Mēslu vaboles mazulis. Taču ne katrs grib mācīties skolas solā, daudz interesantāk ir pasauli iepazīt pašam. Lai arī tā ir pilna briesmu, pārsteigumu un pārbaudījumu, tomēr tos pārvarot, daudz labāk var iepazīt savus draugus.

skudrulauva.gif

Lasīt tālāk »Diena viens

Man no bērnības ir patikušas šūpoles. Atrašanās augstu gaisā un tad strauja, ar joni, lidošana lejā. Tā, ka mati plīvo. Tā, ka vēderā kut. Sevišķi aizraujoša šķita izlēkšana no šūpolēm “pilnā gaitā”, izmantojot radīto inerci, kad tās krita lejā. Reizēm tā varēja aizlekt ļoti tālu. Ja vien nenokavēja īsto brīdi. Ja vien,…jo nokavējot vienmēr pastāvēja risks ar tām pašām šūpolēm sāpīgi saņemt pa pakausi.

Lasīt tālāk »


Vai cilvēks spēj pildīt Dieva baušļus?

Lasīt tālāk »


Mūsu patiesība? – Dieva patiesība!

Patiesība darīs jūs brīvus [Jņ.8:32]. Ne mūsu darbi, mūsu drosme, spēks, mūsu tauta, patiesība, bet vienīgi Dieva patiesība…

Lasīt tālāk »


Kāda ir Evaņģeliska sludināšana

Savā Pastorālās teoloģijas rokasgrāmatā Valters norāda uz divām Svēto rakstu vietām, kas īpaši runā par pareizu Dieva vārda lietošanu. Tās ir: “Visi šie raksti ir Dieva iedvesti un noderīgi mācībai, vainas pierādīšanai labošanai, audzināšanai taisnība, lai Dieva cilvēks būtu pilnīgs, sagatavots katram labam darbam”. (2. Tim. 3:16-17) un: “Jo viss, kas iepriekš rakstīts, rakstīts mūsu pamācībai, lai mēs, izturīgi būdami bēdās un iepriecu smeldami Rakstos, iegūtu cerību.” (Rom.15:4)

Lasīt tālāk »