348. Vai maize un vīns Svētajā Vakarēdienā pārtop par Kristus miesu un asinīm?Tu redzi Johans Konrads Vilhelms Loe arhīvu

Lūgšanas ieteikumi kristiešiem

Patiesai kristīgai un svētīgai lūgšanai ir nepieciešams sekojošais.

Lūgšanas ieteikumi kristiešiem

Lasīt tālāk »Atpestī mūs no ļauna!

Iepriekšējā daļa

Kaut arī trīcam un drebam, kad domājam par savu grēku milzīgo daudzumu, mūsu ticība nedrīkst kļūt vājāka. Ticībā mēs dusam sava labā Gana pavēnī, ticībā mēs allaž esam pie Viņa un turamies ar visu spēku, lai arī mums var nākt par labu Viņa vārdi: “Manas avis dzird manu balsi, es tās pazīstu un viņas man seko. Un es tām dodu mūžīgo dzīvību, un viņas ne mūžam neies bojā un neviens tās neizraus no manas rokas.” (Jņ.10:27-28) Kungs, ticībā, mēs Tevi apskaujam un Tevi saprotam! Tu esi, pēc Taviem vārdiem, mūsu un mēs Tavi. Tu esi mūsu, Imanuel, mūsu Dievs un Kungs, mūsu Pestītājs un žēlīgais Glābējs. Āmen.

Lasīt tālāk »


Tukša lūgšana

Te jāsaka, ka ļoti maz ir tādu, kas ir patiesi, izrunājot Tēvreizes rūgtos vārdus. Lielākā daļa gan lūdz, bet viņu lūgšanās ir tikai tukšs un sauss ieradums, viņi visu grib sasniegt ar saviem spēkiem. Daudzi savā darbā iepin slinkumu un apslēptu viltu.

Tukša lūgšana

Lasīt tālāk »


Lūgt un pateikties

Lūgšanā, sakot vārdiņu “dod”, mums jāņem vērā tas, ka dienišķā maize ar visu savu plašo labdarības būtību nāk no Dieva vispārīgās mīlestības. Šī vispārīgā mīlestība nozīmē visu redzamo radījumu apgādāšana, sargāšana un glabāšana. Vispārīgā mīlestība pārlāj visus radījumus, neņemto vērā to, vai tie ir Dieva draugi vai ienaidnieki. Šīs mīlestības dēļ Dievs savai saulei liek uzlēkt gan pār labu, gan ļaunu un lietum līt kā pār taisnu, tā netaisnu. Viņš savu svētību izlej arī pār tādu, kas lamājas, lādas, pārkāpj laulību, nododas dzeršanai. Viņš veldzē sīkstuļa druvu tāpat kā dievbijīga cilvēka druvu.

Lūgt un pateikties

Lasīt tālāk »


Mūsu dienišķo maizi dodi mums šodien

Iepriekšējā daļa

Svētās lūgšanas četras pēdējās lūgšanas lūdz, lai no mums, grēciniekiem, tiek novērsts viss ļaunais, proti, pirmā no tām lūdz, lai mums tiek atņemtas visas miesas kaites, bet pārējās trīs lai tiekam atbrīvoti no dvēseles mokām. Jā, neaptverami gudri tas Kungs šīs lūgšanas ir sakārtojis, jo, kamēr nav novērsti miesīgi trūkumi, dvēsele nespēj pacelties un baudīt svētlaimi. Kad cilvēks noguris cīnās ar bada rūgtumu, viņš nevērtē augstu savas dvēseles labklājību, pat aizmirst nemirstīgo dvēseli. Tieši tāpēc mūsu žēlīgais Kungs māca vispirms lūgt dienišķo maizi un tikai tad meklēt mūsu garīgās vajadzības. Kad visas savas laicīgās rūpes būsim nolikuši Visuvarenajam Apgādniekam pie kājām un jutīsimies atviegloti un mierīgi, tad jo sirsnīgi lūgsim to, kas nepieciešams dvēselei! Jā, mīļās dvēseles! Atmetīsim visu laicīgo un tieksimies pēc tā, kas Debesīs tur, kur Kristus sēž pie Dieva labās rokas! Lai žēlīgais Dievs caur Jēzu Kristu mums uz to palīdz! Āmen.

Lasīt tālāk »