347. Kādēļ Kristus vārdus "tā ir mana miesa" un "tās ir manas asinis " mēs nedrīkstam saprast kā līdzību?Tu redzi Johans Konrads Vilhelms Loe arhīvu

Mūsu Tēva prāts lai notiek!

Iepriekšējā daļa

Cilvēkā ir un vienmēr paliek divi savstarpēji naidīgi prāti. Kaut arī viņš ir atdzimis caur Svēto Garu un kļuvis par Dieva bērnu, šis ienaids pastāvēs līdz kapa malai. Viena balss no mūsu sirds sauc un pamāca, lai glābjam savas nemirstīgās dvēseles un kļūstam padevīgi Tā Kunga prātam. Otra balss no mūsu sirds dziļumiem čukst mums ausī un musina: viss ir nieki, nav ko baidīties, Dievs ir žēlīgs, un Viņš visu piedos. Un tā cilvēks stāv starp Debesīm un elli, un abi prāti strīdas viņa dvēselē. Jā, un strīdas arī par viņa dvēseli. Tāpēc Tas Kungs māca mūs būt nomodā un lūgt: “Tavs prāts lai notiek, mīļais Tēvs!”

Lasīt tālāk »Kāds ir labais prāts?

Daudziem ir ciets un nelokāms pašu prāts. Cilvēkus, kuriem ir tāds prāts, bieži uzteic un slavē. Daudz gudrāk būtu tādus neatzīt, jo tas neizsakāmi daudz dotu viņu svētībai. Svētie Raksti tikai tiem sola spēku, kuri ar salauztu prātu un sagrauztām sirdīm atzīst savu vājumu.

Kāds ir labais prāts?

Lasīt tālāk »


Tavs prāts lai notiek virs zemes un Debesīs

Iepriekšējā daļa

Mīļās dvēseles! Visi, kas ienīst grēkus un ilgojas pēc Dieva godības parādīšanās un Dieva bērnu svētlaimes, kopā ar visu kristīgo draudzi, mūsu svēto Baznīcu, lai paceļ savas rokas pret debesīm un no visas sirds sauc: “Nāc, nāc, Kungs Jēzu, nāc drīz!” Un tas Kungs atbildēs savai Baznīcai: “Redzi, es nāku drīz!”

Lasīt tālāk »


Godības valstība jau tagad

Iepriekšējā daļa

Lai nāk šī Ķēniņa valstība! To mēs vēlamies un lūdzam svētajā lūgšanā. Tā nav no šīs pasaules, to neaizstāv nekādi cilvēku kara pūļi. Tā nav tā cilvēciskā ķēniņvalsts, kuru dibinot tiek izlietas daudzu cilvēku asinis. Mūsu Ķēniņa Kristus valstība ir dibināta uz Viņa paša asinīm. Cilvēku asinis dibina cilvēciskas valstis. Dieva valstība ir dibināta uz viena cilvēka, kas pats ir Dievs, asinīm.

Lasīt tālāk »


Lai nāk Tava valstība

Cilvēks jau pēc savas būtības nemeklē to, kas pieder Dievam, bet to, kas pieder viņam pašam sava vārda slavu, savu godu, savu prātu. Turpretim caur atdzimšanu Dievs grib pamudināt cilvēku aizmirst un ienīst pašam sevi un meklēt To Kungu, Viņa vārda slavu, Viņa valstības pieaugšanu, Viņa prātu. Tāpēc svarīgākās svētajā lūgšanā ir pirmās trīs lūgšanas. Būdamas tik tālu no visa, kas pieder cilvēkiem, tās ar ilgošanos sauc: “Svētīts lai top Tavs nevis mans vārds”, “Lai nāk Tava valstība!”, “Tavs nevis mans prāts lai notiek!” Un tikai tad, kad dvēsele kvēlā dedzībā lūgusi šīs lūgšanas, mēs sakām: “Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien!” utt. Lūk, cik ļoti žēlīgais Dievs vēlas cilvēku atraut no sevis paša, cik ļoti Viņš grib mūs pietuvināt sev, lai nabaga radībai būtu daļa pie mūžīgi bagātā Dieva.

Lai nāk Tava valstība

Lasīt tālāk »