98. Vai pastāv jautājumi, kuru izlemšanā mums ir dota pilnīga brīvība, tā saucamās rīcības brīvības iespējas?


Lūgšanas ieteikumi kristiešiem

Patiesai kristīgai un svētīgai lūgšanai ir nepieciešams sekojošais.

Lūgšanas ieteikumi kristiešiem

Lai cilvēks paceļ savas svētās rokas [1.Tim.2:8], un ar labu sirdsapziņu pienes savus lūgumus, jo Dievs neuzklausa neatgrieztus grēciniekus. [Jņ.9:31]

Lai cilvēks lūgtu katrā pārbaudījumā un vajadzībā. Jo lielāka vajadzība, jo stiprāka lūgšana. Dievs saka: “Piesauc Mani bēdu laikā, tad Es izglābšu tevi, un tev būs Mani godāt!” [Ps.50:15]

Lai cilvēks lūdz, sauc un nopūšas no sirds dziļumiem bez liekulības, dusmām, neapmierinātības vai šaubām, kā Mozus lūdza pie Sarkanās jūras. Lūpu kustības bez sirds līdzdalības nav pietiekama kalpošana Dievam. [Mt.15:8]

Lai cilvēks piesauc vienu, patiesu un vienīgo Dievu, kā Viņš sevi atklāja pie Jordānas upes, un kā Kristus māca evaņģēlijos [Jņ.16:23; Mt.6:9-13; Lk.11:2-4].

Lai cilvēks atsaucas uz Jēzus Kristus Vārdu, nopelnu, asinīm un aizbildniecību, kā arī Svētā Gara palīdzību [Jņ.4:23; Jņ.14:14].

Lai cilvēks lūdz ar drosmi, kā Ābrahāms [Gen.18:32], lielā ticībā kā virsnieks [Mt.8:10], bez murmulēšanas, nepacietības un neatlaidīgi kā kānaāniešu sieva [Mt.15:22], un pazemīgi kā Daniēls [Dan.9].

Lai cilvēks lūdz neatlaidīgi [Sīraka 38:9], un nenosaka, ko Dievam darīt un kā rīkoties [Judītes 8:16].

Tam, kas šādi lūgs, pāri visam ir jātic, ka viņš ir salīdzināts ar Dievu caur Viņa Dēlu, un jābalsta sava paļāvība Kristībā, Kristus asinīs, kā arī Dieva pavēlē un apsolījumos. Viņam jāņem vērā Kristus apsolījumi un svēto piemēri. Viņam jāatceras, ka Dievs jau ir palīdzējis daudziem [Ps.22:25].

Šie lūgšanas ieteikumi kristiešiem ir jāievēro un jāpatur pareizi pienestā lūgšanā.

Birkas: , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.