352. Kādā nolūkā mēs baudām Svēto Vakarēdienu?


Darīt pazemīgus un pārbaudīt

Un piemini visu to ceļu, pa kuru Tas Kungs, tavs Dievs, tevi ir vadījis tuksnesī visus šos četrdesmit gadus, lai tevi pazemotu un lai tevi pārbaudītu, .. lai tev tavās tālākās dienās darītu labu. [5.Moz.8:2, 16]

Darīt pazemīgus un pārbaudīt


Četrdesmit gadus ejot pa tuksnesi, Israēlam bija jāpārdzīvo ilgs un smags ceļojums.

Ikvienam cītīgam Bībeles lasītājam šie notikumi ir labi zināmi.

Vairākas nodaļas mums vēsta par nelaimēm un pārbaudījumiem, ko Dieva tautai nācās pārdzīvot tuksneša ceļojuma laikā, – kā israēliešiem uzbruka ienaidnieki un kā viņiem bieži vien pietrūka ēdamā un nereti arī ūdens.

Citreiz, skaidri atklājot Savu glābjošo roku, brīnumainā veidā notikumus izmainīja Dievs. Tie bija īpaši gadījumi, kad israēlieši sakāva savus ienaidniekus, saņēma mannu no debesīm un dzēra ūdeni no klints.

Taču tad, kad viņu grūtības kļuva pārlieku smagas un nepanesamas, tauta sāka vaicāt: kas noticis ar mūsu tēvu Dievu? Un atkal notikumos iejaucās pats Kungs, viņus izglābjot, un tauta Viņam pateicās. Diemžēl arī pēc šādiem notikumiem israēlieši drīz vien savu Dievu aizmirsa.

Lasītajos Svēto Rakstu vārdos Kungs mums māca mūžīgu patiesību par Viņa neizsīkstošo mīlestību.

Laimē un nelaimē, vieglās un grūtās dienās, cauri visām dzīves norisēm Dievam ir bijis tikai viens nolūks: Viņš ir vēlējies Savus ļaudis darīt pazemīgus un pārbaudīt, lai galu galā darītu tiem labu.

Kristieša dzīve nereti tiek salīdzināta ar Israēla ceļojumu tuksnesī. Šāds salīdzinājums ir ļoti atbilstīgs, jo arī mūsu ceļā ir sastopama pretestība.

Kādreiz tev šķiet, ka pretestība ir nepanesami smaga. Citreiz tev klājas labāk un tu jūti un zini, ka Tas Kungs ar Savu svētību tev arvien ir blakus. Jā, arī mēs esam līdzīgi Israēla bērniem! Arī mums dažkārt šķiet, ka šajā šaurajā ceļā ir pārlieku grūti paļauties uz Dievu.

Liec šos vārdus sev pie sirds un atceries: Dieva mīlestība uz Saviem bērniem ir nemainīga un neizsīkstoša.

Birkas: , , , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.