52. Kad mēs Dieva Vārdu klausāmies labprātīgi?


Atjaunotās ģimenes attiecības

Ābrams Linkolns, ASV prezidents, 1863.gada 1.janvārī nāca klajā ar slaveno paziņojumu par brīvlaišanu. Vairāki miljoni vergu Amerikā nekavējoties kļuva brīvi. Šī nozīmīgā brīvības deklarācija izmainīja ne vien atsevišķu cilvēku, bet arī daudzu ģimeņu likteņus.


Brīvlaistie vergi tūdaļ sāka meklēt savus ģimenes locekļus, kuri bija pārdoti citiem vergturiem. Kāds ASV valdības pārstāvis norādīja, ka “brīvlaišana nebūs pabeigta, iekams ģimenes.. nebūs apvienojušās”.

To pašu varētu sacīt par Dieva dāvātās taisnošanas pielietojumu. Dieva dāvātā taisnošana ne vien atbrīvo jūs no grēku lāsta un mūžīgās nāves, bet Jēzus ir miris arī par to, lai “atsvabinātu visus, kas visu mūžu nāves baiļu dēļ bija verdzībā” (Ebr.2:15). Dāvājot taisnošanu un brīvību, Dievs tām pievieno vēl arī īpašu svētību. – Viņš mīlestībā un piedošanā vieno tos, kas grēka dēļ bija šķirti.

KO GRĒKA VERDZĪBA ŠĶIR, TOS DIEVA TAISNOŠANA VIENO

Gluži kā dziedinoša svētība Amerikas vergu brīvlaišanai pirms simts piecdesmit gadiem nāca līdzi ģimeņu atkalapvienošanās un atjaunošanās. Tāpat garīgā dziedināšana, ko sniedz Dieva dāvātā taisnošana, notiek pie mums ik dienas, kā tas iespaidīgi parādīts abus šeit redzamajos attēlos.

Attēls augšā rāda grēka ārdošo ietekmi uz ģimeni. Gleznā Gaidot spriedumu redzams izmisušais tēvs, kurš aizsedzis acis aiz kauna par savu nodarījumu. Viņa grēka dēļ ģimenē valda nedrošība un atsvešinātība. Ikviens tās loceklis attēlots pats par sevi – tie neskatās viens uz otru, nesarunājas, bet klusi sēž, satraukti un nomākti.

ATTAISNOŠANAS PRIEKS

Un nu paraugieties uz otru attēlu apakšā – gleznas nosaukums ir Attaisnots. Tajā attēlots visas ģimenes prieks pēc tam, kad tiesnesis ar savu lēmumu ir atbrīvojis apsūdzēto. Pret viņu vairs netiek izvirzītas nekādas apsūdzības, un viņam nav jāmaksā nekāda sodanauda. Ģimenes locekļu nomāktība ir pārvērtusies priekā, ka apsūdzētais ir ticis attaisnots un atbrīvots.

Šīs gleznas mūs uzrunā arī šodien. Plašsaziņas līdzekļi nemitīgi vēsta par to, ka daudzviet pasaulē vīri cietsirdīgi, pat vardarbīgi izturas pret sievām un bērniem. Bērni saceļas pret vecākiem. Vecāki šķiras. Grēks sašķeļ ģimeni, un tās locekļiem katram atsevišķi nākas cīnīties ar dzīves grūtībām. Iespējams, jūs pats esat pieredzējis grēka postošo ietekmi savā ģimenē un spējat izjust gleznā Gaidot spriedumu atspoguļotās bēdas un izbailes. TIEŠI TĀPĒC Dieva paziņojumam, ka jūs esat brīvs Kristū, ir tik liela nozīme. Tas ne tikai būtiski ietekmē jūsu personīgās attiecības ar Dievu, – Dieva pasludinātā attaisnošana labvēlīgi ietekmē arī jūsu attiecības ar citiem cilvēkiem. Mums ikvienam ir jāpastāsta saviem ģimenes locekļiem un draugiem par Dieva dāvāto piedošanu un taisnošanu, lai šī labā vēsts iepriecinātu arī viņus. Dieva žēlastības darbs skar ikvienu no mums ne tikai iekšēji, bet arī ārēji – mūsu attiecībās ar ģimeni un draugiem.

DIEVA DĀVĀTĀ TAISNOŠANA VIENO TOS, KAS BIJA ŠĶIRTI!

Kādu brīdi padomājiet par tām lietām, kas nostājas starp jums un tiem, kurus jūs mīlat. Ja esat grēkojis pret kādu no ģimenes locekļiem vai saviem mīļotajiem, ejiet pie šī cilvēka un atzīstieties savā grēkā. Ja kāds no viņiem ir grēkojis pret jums, pasludiniet šim cilvēkam Dieva brīnišķīgo piedošanas vēsti! Paskaidrojiet, kā Dievs Kristū viņus taisno. Pasakiet savai ģimenei, ka vēlaties dzīvot ar viņiem kopā tajā spēkā un priekā, ko sniedz Dieva brīnišķīgā taisnošanas dāvana, ka vēlaties piedot citiem, tāpat kā jums pašam ir ticis piedots (skatīt Mt.6:12). Tad kopā ar savu ģimeni līksmi sakiet: “Mums ir sadraudzība savā starpā, un Viņa Dēla Jēzus asinis šķīsta mūs no visiem grēkiem” (1.Jņ.1:7).Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.