130. Kāds nav un nevar būt bauslības mērķis?


Līdzības praksē: līdzība par svētku mielastu

Pēdējā Ķīnas imperatore (1835-1908), kura dzīvoja vēsturiskajā “slēgtajā pilsētā”, mēdza rīkot ekstravagantus banketus, kuros reizēm vienā ēdienreizē tika pasniegti pat 150 dažādi ēdieni. Banketus bija ļauts apmeklēt vienīgi karaliskās ģimenes locekļiem un izredzētiem viesiem. Vienkāršiem pilsoņiem, kādi bija vairums iedzīvotāju, vietas nebija paredzētas.

Dieva valstībā valda gluži pretēja kārtība. Viņš neatstumj vienkāršos cilvēkus, bet gan aicina visus! Arī jums ir rezervēta vieta pie Viņa mielasta galda (Lk.14:16-24). Kā Jēzus līdzībā saka kalps un kā šajā gleznā to rāda tukšais krēsls un Jēzus aicinošais žests, “vēl ir vietas” jums! (Lk.14:22). Jēzus šajā gleznā spilgti apliecina, ka Dievs neaicina cilvēkus, pamatodamies uz viņu ārējo izskatu vai sociālo stāvokli. Dievs jo īpaši vērš savu žēlastību un aicinājumu uz tiem, kuri tiek uzskatīti par necienīgiem (Gal.2:6).

VISS IR DIEVA DARBS

Jēzus stāstīja šo līdzību par svētku mielastu, lai rādītu Dieva valstības kārtību. Tā vietā, lai pievērstos mūsu pašu darbiem, stāsts par svētku mielastu vēsta par Dieva paveikto mūsu labā. Pirmkārt, mielasta apmeklēšana nekādā gadījumā nav mūsu pašu nopelns. Otrkārt, mielasta gaitā mums nav nekādu pienākumu. Mums nav jāpalīdz virtuves strādniekiem. Nav jāpiedalās ēdiena gatavošanā. Nav jāuzklāj galds vai jāpalīdz to izrotāt. Saimnieks gluži vienkārši priecājas jūs redzēt: viņš ierāda jums vietu un apkalpo kā savu goda viesi. Dieva valstības Evaņģēlijam nav labākas analoģijas kā šāds svinīgs mielasts.

Tieši tāda ir arī debesu valstības kārtība. Mēs neizpelnāmies vietu debesīs ar saviem labajiem darbiem. Kristus nāve un augšāmcelšanās ir viss, kas nepieciešams iekļūšanai šajā valstībā. Lai kas mēs būtu un lai no kurienes nāktu, debesu Ķēniņš mūs sveiks kā savus goda viesus. “Bet vēl ir vietas” mums! (Lk.14:22).

DIEVS AICINA ARĪ JŪS

Iespējams, ka jūs pie sevis domājat: “Manu pagātnes grēku un kļūdu dēļ Dievs mani nekad nepieņems. Diezin vai Dievs vēlēsies pavadīt mūžību kopā ar mani.” Tieši tādēļ mums tik svarīga ir patiesība, kuru Jēzus sludina šajā līdzībā. Viņš asi nosodīja farizeju mācīto, ka mums jānopelna sava vieta debesīs. Jēzus tiem sacīja: “Muitnieki un netikles drīzāk nāks Dieva valstībā nekā jūs” (Mt.21:31). Ja reiz mielasta Saimnieks piedod pagātnes grēkus un kļūdas muitniekiem un netiklēm, Viņš piedos arī jums. Dievs aicina jūs pie sava svētku mielasta galda kā vienu no saviem goda viesiem. “Bet vēl ir vietas” jums! (Lk.14:22).

KRISTŪ DIEVS MŪS PASLUDINA PAR MALTĪTES CIENĪGIEM

Kristus ir samaksājis pilnu cenu par mūsu vietu pie Dieva galda! Pie krusta izlejot asinis par mūsu grēku piedošanu, Viņš ir sagatavojis mums vietu Dieva valstībā. Kad Jēzus, krustā sists, sauca: “Viss piepildīts!” (Jņ.19:30), Viņš paziņoja, ka maltīte ir sagatavota un visi grēcinieki, ieskaitot arī jūs, ir cienīgi to saņemt.

Ja esat atturējies no baznīcas apmeklēšanas un Dieva vārda uzklausīšanas, baidoties, ko cilvēki varētu par jums domāt, vai ja esat vilcinājies nožēlot grēkus un ticēt debesu valstības solījumam, domājot, ka nekad nebūsit tās cienīgs, lai jūs uzmundrina Sv. Pāvila vārdi: “Kas vēl apsūdzēs Dieva izredzētos? Vai Dievs, kas mūs taisno?” (Rom.8:33).

Dievs ir aicinājis jūs savā valstībā un nebūt nav izslēdzis no tās. Debesis nav “slēgtā pilsēta”. Gluži kā viesību namatēvs sūtīja savu kalpu aicināt uz maltīti visdažādākos cilvēkus, arī pasaules acīs gaužām necienīgos, tāpat debesu Ķēniņš sūta Jēzu Kristu, lai pasludinātu jūs par cienīgiem un sagatavotu jums vietu savā valstībā. Nevilcinieties! Pavērojiet vēlreiz šo brīnišķo gleznu. Atsaucieties Dieva aicinājumam. “Bet vēl ir vietas” jums! (Lk.14:22).Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.