150. Ko Dievs ir darījis zināmu par Viņa personu darbiem?


2007. gadā baznīcu atstājis rekordliels skaits somu

Somijas iedzīvotāju daļa, kuri ir Evaņģēliski luteriskās baznīcas locekļi, samazinās un tuvojas 80% atzīmei, raksta Somijas avīze “Helsingin Sanomat”.


Pēc Iedzīvotāju reģistra centra datiem, gada beigās baznīcas locekļi bija tikai 81,7% Somijas iedzīvotāju salīdzinājumā ar 82,4% pirms gada.

Draudžu locekļu skaits nemitīgi samazinās kopš 2000.gada. Pagājušajā gadā baznīcu pameta rekordliels locekļu skaits – 37 481 jeb gandrīz trīs reizes vairāk nekā 2000.gadā.

Tā kā to cilvēku skaits, kuri pievienojas baznīcai, ir bijis diezgan stabils, tīrais baznīcas locekļu zaudējums – starpība starp cilvēku skaitu, kuri pievienojas baznīcai un kuri to atstāj, – šajā desmitgadē ir palielinājies gandrīz desmitkārt.

2000.gadā baznīcu atstāja par 2400 cilvēku vairāk, nekā tai pievienojās, un pagājušajā gadā šis skaitlis bija 26 521.

Sākotnējie skaitļi liecina, ka aptuveni 5200 cilvēku aizgājuši no Helsinku draudzēm. Viņu skaitā nav iekļauti tie, kuri aizgāja gada pēdējās dienās. Šī tendence bija lēnāka Espo un Vantā.

Somijā ir iespējams pievienoties baznīcai un atstāt to ar interneta starpniecību. Kaut arī gandrīz visi, kuri atstāja baznīcu Helsinkos, darīja to internetā, Helsinku Luterāņu kongregāciju grupas Komunikāciju nodaļas vadītājs Sepo Simola neuzskata, ka ērtā iespēja izstāties no baznīcas tiešsaistē būtu palielinājusi no baznīcas aizgājušo skaitu. “Piederība baznīcai nevar būt atkarīga no tehniskām ierīcēm,” viņš teica.

Arī pievienoties Luterāņu baznīcai ir iespējams ar interneta starpniecību. Tomēr to var darīt vienīgi tie, kuri kādreiz ir bijuši baznīcas locekļi, bet pēc tam kaut kādu iemeslu dēļ to atstājuši.

Citiem, lai kļūtu par baznīcas locekli, ir nepieciešama kristīšana, bet tā internetā nav iespējama – vismaz pagaidām.Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.