23. Kādas trīs lietas valda sirdī tam, kas paļaujas vienīgi uz Dievu?


Kauna locekļi

Pārsteidzoši ir tas, ka neviena rakstnieka darbos, nevienā valodā nav atrodams atzinums, ka kailais augums, kas iepriekš (pirms grēkā krišanas) bija īpaši godājams, grēka dēļ kļuvis atbaidošs un apkaunojošs.

kauna locekļi

To mums māca tikai Mozus, kas īsi norāda, ka cilvēks pēc atkrišanas no ticības ir kritis kaunā, tā, ka viņa locekļu gods ir pārvērties vislielākajā kaunā, tādēļ Ādamam un Ievai vajadzējis aizsegt savu kailumu ar gurnu apsējiem.

Vārds chagorah šajā vietā lietots daudzskaitlī, un tā tiešā nozīme ir – “josta”. Tā nu vari saprast, ka vīģes lapas apsegušas cilvēka krustus un gūžas, tā ka locekļi, kuri pirms grēkā krišanas bija paši godājamākie, nu tika apslēpti kā kauna locekļi, itin kā tie nebūtu cienīgi atklāties cilvēku skatienam. Ak cik briesmīga ir mūsu grēkā-krišana! Ādama un Ievas acis tiek atvērtas, tā, ka lietas, kas pašas par sevi bija īpaši godājamas, nu tiek uzskatītas par pašām kaunpilnākajām!

Tā tas notiek arī šodien. Tikai tad, kad nāk Bauslība, mēs pirmoreiz ieraugām, ko esam izdarījuši; acīmredzamie grēki dara mums tādu kaunu, ka sirds izbīstas, un mēs tos pat nespējam uzlūkot. Tādēļ cilvēks cenšas savu grēku apslēpt.

Neviens negrib tikt uzskatīts par zagli, laulības pārkāpēju, slepkavu – pat tad, ja viņš patiesi tāds ir. Ķeceri nekādā ziņā negrib atzīt savus maldus, bet aizstāvas ar vislielāko stūrgalvību, turklāt grib būt patiesās baznīcas locekļi un mācītāji. Lai to panāktu, viņi izgatavo pietiekami platus gurnu apsējus no vīģes lapām, tas ir, izmanto visas iespējas apslēpt un izdaiļot savus maldus.

Šo grēka dabu varam redzēt arī pie bērniem, kuri, pieķerti nedarbos, tomēr meklē dažādus attaisnojumus un mēģina vecākus apvārdot. Tā mēdz rīkoties visi cilvēki: kad tie ir pieķerti darām ko ļaunu, viņi tomēr tiecas ar cieņu atkāpties un negrib tikt apkaunoti, bet vēlas tikt uzskatīti par dievbijīgiem un taisniem.

Arī šī inde cilvēka dabā ir ienākusi un ielieta ar grēku, – kā to liecina šie Mozus vārdi: Tad viņu abu acis tapa atvērtas, un viņi atzina, ka viņi bija kaili, un viņi savija vīģes lapas un taisīja sev gurnu apsējus. (1.Moz.3:7)

Birkas: , , , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.