29. Kā Bībelē jāsaprot vārds Dievs?


Skandinot vara zvanus

Tagad aplūkosim aplamo, īpašo sadalīto, daudzveidīgo kalpošanu, par kuru Dievs neko nav pavēlējis. Tās ir lietas, ko sagudrojis pāvests ar saviem sekotājiem. Tu droši vien lūkosies apkārt un domāsi: kā, vai tad tik daudzi cilvēki varētu maldīties? Piesargies un neapgrēcinies, redzēdams šo ļaužu daudzumu! Turies cieši pie Dieva vārda, kas nevar melot, ja ari visi cilvēki melotu; jo, kā Raksti saka [Ps.116:11]: “Visi cilvēki ir meļi.”

skandinot vara zvanus

Nebrīnies, ka tagad tik daudzi maldās; Elijas laikā taču Israēla tautā bija palikuši tikai septiņi tūkstoši dievbijīgu vīru [1.Ķēn.19:18]. Saki man, kas gan bija septiņi tūkstoši vīru salīdzinājumā ar visu Israēla tautu, kurā varētu būt vairāk nekā divpadsmit reiz simttūkstoš karot spējīgu vīru, neskaitot sievas un bērnus? Un kas ir viena tauta pret visu pasauli, kura iet maldu ceļus?

Vai tad tagad ir citādi? Bet Kristus un apustuļi par šiem laikiem ir sacījuši briesmīgas lietas, kā Lk.18:8: “Bet vai Cilvēka Dēls, kad Tas nāks, atradīs ticību virs zemes?”

Maldi būs šausminoši un lieli, tā ka maldīsies daudzi – arī ievērojami cilvēki, jo īpaši tie par kuriem neviens nevarētu domāt, ka tie maldās; antikrists valdīs un vedīs maldos visu pasauli. Mēs gribam būt droši un nebīties no Dieva tiesas, neņemt pie sirds Viņa dusmas un nebrīnīties, ja arī tikai nedaudzi cilvēki uz zemes tiks uzturēti dievbijībā.

Šie ir pēdējie un visbriesmīgākie laiki, ar kuriem ir draudējuši visi Raksti. Tādēļ pateicies Dievam par to, ka Viņa vārdā vari redzēt, kāda ir patiesa, kāda – nepatiesa dievkalpošana. Bet pielūko, ka tu paliec pie patiesās kalpošanas un neseko lielajam ļaužu pulkam, kas dzīvo bez Dieva vārda. Ja to, kuri saņem Dieva vārdu un turas pie tā, paliek pavisam maz, – kur nonāks visi, kas, bez Dieva vārda dzīvodami, iet, kur deguns rāda? Kas grib, lai šaubās; Dieva vārds un patiesā dievkalpošana pietiekami skaidri mūs pārliecina, ka pāvests ir antikrists, savukārt garīgās kārtas – viņa mācekļi; tie ved pazušanā visu pasauli.

Redzi nu, vai viss nav jauki iekārtots? Hērodiskais dievkalpojums tiek iezvanīts, skandinot vara zvanus; šie zvani ir lieli, un to ir daudz – tie atskan, lai vilinātu tautu uz šādu dievkalpojumu. Kāds ir pats dievkalpojums, tādi arī zvani jeb vilināšana un mudināšana.

Birkas: , , , , , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.