74. Kam Dievs ir devis tiesības sodīt ļaunumu?


Grēcinieka taisnošana vienīgi ticības dēļ caur Jēzu Kristu

Grēcinieka taisnošana vienīgi ticībā uz Jēzu Kristu [Rom.3:21-31] pamatojas Dieva vārda sniegtajā atziņā, ka Dievs ir taisns un ka Viņš izpilda tiesneša amatu pār pasauli, ko Viņš radījis – līdz pat beigu tiesai pār dzīvajiem un mirušajiem pastarajā dienā [sal. Īj.38 u.t.; Ps.58:12; 58:6; Ap.10:42; 17:30 u.t.; Rom.1:18 u.t.; 3:5; 2.Tim.4:1; Ebr.11:6; Jņ.11:6; Atkl.16:7 u.c].

Grēcinieka taisnošana vienīgi ticības dēļ caur Jēzu Kristu


Taisnošana norisinās, atzīstot un apliecinot, ka es (Rom.3,1 u.t.) un visi cilvēki bez atšķirības un izņēmuma, sākot ar Ādamu (Rom.5,12 u.t.; Ps.51; 1.Moz.3), pēc taisnības pakļauti Dieva tiesai un līdz ar to nāvei (Rom.6,23).

Vārdā un sakramentā, grēksūdzē, grēku nožēlošanā un lūgšanā (Tēvreizes 5. lūgums) dzirdami saņemam un paliekošas iedarbības veidā gūstam to, ka Jēzus Kristus, Dieva Dēls, ar savām ciešanām, nomiršanu un augšāmcelšanos ir uzņēmies mūsu pelnīto sodu, ir pārvarējis nāvi un mums ieguvis mūžīgo dzīvību (Rom.5:1-11; Mt.26:26-28 u.c.; Rom.6:1-23 u.c.). Tādējādi ticībā uz Jēzu Kristu, un Viņu apliecinot, no grēcinieka top taisnais, kurš caur Jēzu Kristu varēs pastāvēt Dieva tiesas priekšā (sal. Mt.10,32 u.c; Rom.14,1-23).

Šajā norišu kopībā taisnošana nav kāda mācības tēze blakus citām vai kāda īpaša konfesionāla mācība resp. kāda attiecīga laika posma nosacīta interpretācija, bet gan tā ir pareizas teoloģijas un Baznīcas pareizas rīcības vadlīnija un mēraukla. Tajā atšķiras pareiza mācība no aplamas, patiesa Baznīca no maldīgas, pareizs dievkalpojums no kļūdaina, kā arī ticības vienotība un sašķeltība.

Starpbaznīcu sarunās, apspriežot taisnošanu, runa var būt nevien par to, kā izlīdzināt agrāko laiku nesaskaņas un nosodījumus, runai jābūt par aktuālo mācību, kā arī par kalpošanu draudzē un par kristiešu dzīvi grēku piedošanā, to saņemot un sniedzot tālāk. Ja, turpretī, saprašanos par taisnošanu uztver mācības vēsturiskas attīstības izpratnē, mēģinot sasniegt atbilstošu konverģenci un konsensu, tad maldīgos ceļos ievirzās visa pašreizējā baznīcas dzīve un vienotība patiesībā.

Birkas: , , , , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.