113. Kas ir iekāre?


Vai tev vajadzīgs sirds miers?

No tā mēs zināsim, ka piederam patiesībai un varēsim savu sirdi Viņa priekšā klusināt, ka, ja mūsu sirds mūs pazudina, Dievs ir lielāks nekā mūsu sirds un zina visas lietas. [1.Jņ.3:19-20]

Vai tev vajadzīgs sirds miers?

Kur lai atrodu žēlastību, kas piedotu arī manus grēkus? Kur ņemt zāles, lai dziedinātu grēka cirstās rētas manā sirdī? Vai tāda palīdzība ir iespējama vai arī man bezgalīgi būs jāpanes netīras sirdsapziņas slogs un jāmokās grēka radītajās sāpēs?

Vai tu uzdod šādus jautājumus?

Es ar prieku varu pasludināt – tāda palīdzība pastāv!

Mūsu Pestītājs tavai izmisušai dvēselei saka: “Nāciet šurp pie Manis visi, kas esat bēdīgi un grūtsirdīgi, Es jūs gribu atvieglināt.” [Mt.11:28]

Iespējams tu sacīsi: “Tas attiecas tikai uz vienkāršiem grēciniekiem, bet mana sirdsapziņa ir netīra. Tā ir nosmērēta ar īstiem grēkiem. Lai kā arī cenšos, es nespēju aizmirst savus pārkāpumus. Tie atkal un atkal mani apsūdz.”

Ja tu tā domā, tad skumsti veltīgi. Daudzi tā domāja, bet tomēr iemantoja mieru, iepazīstot Dieva žēlastību.

Cilvēks pēc savas dabas domā, ka visupirms ir jāattīra sirdsapziņa un tikai tad viņš saņems spēju ticēt. Tomēr, kad, neskatoties uz visām pūlēm sirdsapziņa tomēr paliek netīra un apsūdzoša, viņš krīt izmisumā.

Bet Kristus Evaņģēlijs nav izmisuma, bet gan prieka vēsts.

Reiz Kristus ir nesis mūsu grēkus. Katra grēkus! Katra ikvienu un visus grēkus! Viņam ir uzkrauti arī paši smagākie pārkāpumi, kurus nevar aizmirst, un kuri ir dzīvi mūsu sirdsapziņā. Viņš nesa arī tos mūsu grēkus, un bija Dieva atstāts, kurus mēs pat neuzskatām par grēkiem. Viņš izpirka arī grēkus, kas grauž tavu sirdsapziņu. Un par tiem Viņš nopelnīja piedošanu.

Tava sirds pēc savas dabas to nezin, tādēļ arī tevi apvaino un apvaino.

Bet Dievs ir lielāks nekā tava sirds un zina visu.

Viņa acīs tavi grēki ir daudzreiz lielāki, pretīgāki un nosodamāki, nekā tu spēj sajust savā sirdsapziņā. Arī šajā ziņā Dievs ir lielāks par tevi un zina visu.

Bet Dievs arī zina, ko tevis dēļ ir paveicis Kristus. Viņš zina, ka Kristus ir norēķinājies pilnībā par mūsu grēkiem. Šo upuri Dievs ir pieņēmis, uzmodinādams savu Dēlu no mirušajiem. Dievs ir samierināts savā sirdī ar tevi Jēzus Kristus dēļ. Viņam nav nepieciešams meklēt izpirkumu tavā sirdī, lai tev piedotu. Viņš ir lielāks nekā tava sirds. Tas ir tavas glābšanas pamats.

Tādēļ, nemeklē savā paša sirdī atļauju iemantot piedošanu, bet vērsies augstākajā tiesā – pie paša Dieva.

Savā vārdā Viņš apliecina, ka ir žēlsirdīgs grēciniekiem Jēzus Kristus dēļ. Tu vari būt pilnīgi mierīgs. Ja tava sirds tevi apvaino, Dievs ir lielāks par to. Lai ticētu, neklausies savas sirdsapziņas balsi, bet uzklausi Dieva un Bībeles vārdus.

Iespējams, tu vēl pajautāsi: “Kā tad lai es nomazgāju savu sirdsapziņu?”

Izdarīto mēs nespējam atcelt. Šajā dzīvē mēs neatbrīvojamies no sava vecā cilvēka, tomēr mēs varam iemantot sirdsapziņas mieru. To mēs nepanāksim ar saviem darbiem. Mēs to nepanāksim ar dzīves izmainīšanas centieniem, ar taisnīgu un atturīgu dzīvi vai lūgšanām. Tie visi ir mūsu darbi, un tie nespēj nest mieru.

Bet sirdsapziņas mieru mēs tomēr varam iemantot – nevis no darbiem, bet no Kristus izcīnītās piedošanas. Viss no tīras žēlastības – brīnišķīga Dieva dāvana.

Dievs saka savā vārdā: “Viņš ir mūsu grēku izpircējs, ne tikai mūsu vien, bet visas pasaules grēku.” [1.Jņ.2:2]

Mēs varam būt pārliecināti par piedošanu, pamatojoties šajos vārdos. Dievs nespēj melot. Kad Dievs, visaugstākā Tiesa, pasludina mums apžēlošanu Jēzus Kristus dēļ, zemāka tiesa, mūsu sirdsapziņa, nevar mainīt spriedumu, bet tai jāpakļaujas augstākas tiesas spriedumam.

Tātad, nemeklē mieru savā sirdī pirms ticēt, bet tici Jēzum Kristum, un tu iemantosi mieru.

Pat ja grēks tavā sirdī ir cirtis dziļas rētas, atceries, ka Jēzus Kristus tevis dēļ tika ievainots. Dieva atstāts, savā sirdī Viņš izcieta grēka radītās sāpes, jo Viņam tika pielīdzināti mūsu grēki. “Ar viņa brūcēm mēs esam dziedināti.” [Jes.53:5] Jēzus iemantojis mums mieru ar Dievu reizi par visām reizēm.

Lai Dieva miers mūsu sirdi neatstātu, tversimies atkal un atkal pie Dieva vārda žēlastības apsolījumiem. Tie mierinās mūsu sirdsapziņu, jo Dievs ir lielāks nekā mūsu sirds.

« Kristība Mozū | Par spīti visam – tici! »

Birkas: , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.